Інформація про намір зміни тарифів на послуги КСТП «Рубіжнетеплокомуненерго» Рубіжанської міської ради

15.06.2021
796

Інформація про намір зміни тарифів на послуги,

що надаються Комунальним спеціалізованим теплозабезпечуючим підприємством «Рубіжнетеплокомуненерго» Рубіжанської міської ради.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ЗДІЙСНИТИ ЗМІНУ ТАРИФІВ КСТП «РУБІЖНЕТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, ЇЇ ВИРОБНИЦТВО, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ, ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ, БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ

08.06.2021р.

Керуючись затвердженим «Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» Наказ №130 від 05.06.2018 Комунальне спеціалізоване теплозабезпечуюче підприємство «Рубіжнетеплокомуненерго» Рубіжанської міської ради доводить до відома споживачів про намір здійснити зміну тарифу на теплову енергію.

Виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради Луганської області № 821 від 03.11.2020 року був прийнятий тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для категорій споживачів комунального спеціалізованого теплозабезпечуючого підприємства «Рубіжнетеплокомуненерго» Рубіжанської міської ради.

На даний час на підприємстві діють тарифи на теплову енергію:

- для населення (гуртожитки), затверджені Рубіжанською міською радою Луганської області № 821 від 03.11.2020 року, введені в дію з 04.11.2020 року – 1670,89грн за 1 Гкал (без ПДВ);

- для бюджетних установ, затверджені Рубіжанською міською радою Луганської області № 821 від 03.11.2020 року, введені в дію з 04.11.2020 року – 1655,98грн за 1 Гкал (без ПДВ);

- для потреб інших споживачів, затверджені Рубіжанською міською радою Луганської області № 821 від 03.11.2020 року, введені в дію з 04.11.2020 року – 1544,26грн за 1 Гкал (без ПДВ).

На сьогодні діючі тарифи на теплову енергію не відшкодовують фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства.

Враховуючи положення постанови НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов господарської діяльності у сфері теплопостачання» №308 від 22.03.2017. повноваження щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання з травня 2017року передані до виконавчих органів місцевих рад.

Відповідно до Постанова КМУ №1082 від 24.12.2019р. та Постанова КМУ №467 від 10.06.2020р., у зв'язку зі зміною цін на природний газ, збільшенням цін на водопостачання та водовідведення для технологічних потреб, збільшенням мінімальних гарантій з оплати праці, електроенергії КСТП «Рубіжнетеплокомуненерго» Рубіжанської міської ради проведено плановий розрахунок тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії шляхом розрахунку всіх складових тарифів для потреб всіх категорій споживачів, а саме:

І. Теплова енергія, її виробництво, транспортування, постачання, послуга з постачання теплової енергії.

1. Паливо (газ природний) для всіх категорій споживачів.

В діючих тарифах, згідно до положень п.211 Порядку формування тарифів та теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (із змінами від 10 червня 2020року), планування витрат на придбання природного газу для виробництва теплової енергії здійснювалася виходячи із середньої ціни природного газу, що склалась у підприємства протягом опалювального періоду 2019-2020рр. (без урахування ціни на послуги з транспортування та розподілу природного газу). Розмір ціни природного газу в діючому тарифі складає 4233,94 грн./1000м3 без ПДВ.

Ціна за послуги розподілу природного газу складає: січень - червень 2020р. - 850грн./1000м3 без ПДВ;

липень – грудень2020р. - 920 грн./1000м3 без ПДВ.

Ціна за послуги транспортування природного газу складає 124,16 грн./1000м3 без ПДВ.

При розрахунку планових тарифів, згідно до положень п.211 Порядку формування тарифів та теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (із змінами від 10 червня 2020року №467), планування витрат на придбання природного газу для виробництва теплової енергії здійснювалося також виходячи із середньої ціни природного газу, що склалась у підприємства протягом опалювального періоду 2020-2021рр. (без урахування ціни на послуги з транспортування та розподілу природного газу). Розмір ціни природного газу становить 6461,998 грн./1000м3 без ПДВ.

Ціна за послуги розподілу природного газу складає: січень - грудень 2021р. – 1550,00 грн./1000м3 без ПДВ.

Ціна за послуги транспортування природного газу складає 124,16 грн./1000м3 без ПДВ.

Відповідно до вищенаведеного проведено розрахунок планових витрат на паливо (природний газ) для виробництва теплової енергії для населення, бюджетних організацій та інших споживачів.

2. Електрична енергія.

У діючих тарифах на теплову енергію врахований тариф на електричну енергію у розмірі:

II кл. напруги-2,4698965грн./кВт.год;

І кл. напруги – 2,0282682грн./кВт.год, відповідно до актів прийняття-передавання товарної продукції – активної електричної енергії, яка постачалась ТОВ «Енера Схід» (середньої ціни електричної енергії, що склалась у підприємства протягом шести календарних місяців, що передували місяцю подання на розгляд тарифу).

Планування витрат на придбання електричної енергії також здійснювалося згідно до положень п.211 Порядку формування тарифів та теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (із змінами від 10 червня 2020року №467),виходячи із середньої ціни електричної енергії, що склалась у підприємства протягом шести календарних місяців, що передували місяцю подання розрахунку тарифу на плановий період.

Таким чином, витрати на електричну енергію в плановому тарифі, складаються на рівні: І кл. напруги – 3,12159193грн./кВт.год;

II кл. напруги - 3,12159193грн./кВт.год.

3. Оплата праці і відрахування на соціальні заходи.

Планування витрат на оплату праці включені до тарифу здійснювалися в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством України.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

Відповідно до статей.7,8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021рік» встановлено: прожитковий мінімум для працездатних осіб на рівні:

з 1 січня 2021 року - 2270 гривень, з 1 липня 2021 року - 2379 гривень, з 1 грудня 2021 року - 2481 гривень.

Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становить:

з 1 січня 2021 року – 6000,00 грн., з 1 грудня 2021 року -6500,00 грн.;

у погодинному розмірі з 1 січня – 36,11 грн., з 1 грудня – 39,12 грн.

Річні витрати на оплату праці для врахування в плановому тарифі на теплову енергію розраховувалися, виходячи із суми заробітної плати за сукупністю усіх штатних працівників підприємства та відповідно до витрат на оплату праці за видами ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та іншими видами господарської діяльності.

4. Амортизація.

При розрахунку планових тарифів на теплову енергію, підприємство включало амортизацію основних засобів, інших необоротних і нематеріальних активів виробничого призначення, безпосередньо задіяних у процесі виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, розрахунок проводився відповідно до вимог Податкового законодавства України та переліку основних засобів у 2021 році.

5. Вода для технологічних потреб та водовідведення.

При розрахунку планових тарифів на теплову енергію враховано тариф на водопостачання та водовідведення, згідно до Рішення виконавчого комітету Рубіжанської міської ради Луганської області №728 від 18 грудня 2018 року «Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для всіх категорій споживачів КП «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради, на рівні:

- на централізоване водопостачання – 7,10грн./м3 (без ПДВ);

- на централізоване водовідведення – 14,33грн./м3 (без ПДВ).

За результатами проведених розрахунків тарифи, що подаються на розгляд, змінюються наступним чином:

- для населення зростання тарифу становить 51,54% (проект 3038,51 грн./Гкал. - діючий 2005,07 грн/Гкал з ПДВ);

- для бюджетних організацій - на 48,50% (проект 2951,06 грн./Гкал. - діючий 1987,18 грн./Гкал з ПДВ);:

- для інших споживачів –на 61,13% (проект 2985,91 грн/Гкал. - діючий 1853,11 грн/Гкал з ПДВ).

З метою зменшення затрат пов’язаних з споживанням природного палива (газ), КСТП «Рубіжнетеплокомуненерго» також планує встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, транспортування та постачання для бюджетних організацій.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію для суб’єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії (дрова), для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету встановлюються на рівні 90 відсотків від діючого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Тариф на теплову енергію, що буде вироблятися з альтернативного виду палива (дров) для бюджетних організацій буде дорівнювати 2655,95 грн/Гкал (з ПДВ).

Зауваження і пропозиції по суті питання, що пропонується до обговорення, надсилати електронною поштою на rtko@ukr.net або засобами поштового зв’язку на адресу : м. Рубіжне, вул. Іванова, 157. Зауваження та пропозиції приймаються з 18 червня 2021 року по 29 червня 2021 року (12 календарних днів).

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по-батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала та її дані для здійснення зворотного зв’язку.


« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись