Інформація про намір зміни цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності, перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, по КП „Шляхово-експлуатаційне підприємство”

22.04.2021
917
ІНФОРМАЦІЯ
про намір зміни цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності, перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів,
по КП „Шляхово-експлуатаційне підприємство”
Згідно ст. 14 Закону України Про житлово-комунальні послуги (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2454-VIII від 07.06.2018, ВВР, 2018, № 23, ст.211)
Плата виконавцю комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і електричної енергії) за індивідуальним договором складається з:
1) плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до законодавства;
2) плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.
Плата за абонентське обслуговування - платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги
1.Загальний розмір тарифу для кожної групи споживачів та його структура (плановані витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість) – додатки №1, №2, №3.
2. Періодичність надання послуги
Послуги з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) I групи згідно Схеми санітарної очистки (планово-регулярне видалення ТПВ) міста Рубіжне, від споживачів II групи, III групи (від інших споживачів) надаються згідно графіків, узгоджених із споживачами при укладенні договору, або за попередньою заявкою споживача послуг на вивезення ТПВ.
3. Обґрунтування причин зміни тарифу
3.1. Зазначення розміру діючого тарифу
Діючій на сьогодні тарифи на вивезення і захоронення ТПВ
- від 1 групи споживачів (населення) м. Рубіжне були затверджені рішеннями виконкому від 16.06.2020 р. № 401 та складають (з ПДВ):
- населення (державний сектор) - 11,92 грн. з люд. на міс;
- населення (приватний сектор) - 12,63 грн. з люд. на міс;
- від 2 групи споживачів (бюджетні установи) м. Рубіжне були затверджені рішеннями виконкому від 16.06.2020 р. № 401 та складають (з ПДВ):
- на вивезення та захоронення ТПВ - 84,91 грн/м3;
- на захоронення ТПВ - 21,07 грн/м3.
- від 3 групи споживачів (інші споживачів) м. Рубіжне були затверджені рішеннями виконкому від 16.06.2020 р. № 401 та складають (з ПДВ):
на вивезення та захоронення ТПВ - 93,93 грн/м3;
- на захоронення ТПВ - 23,31 грн/м3.
3.2. Зазначення відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості
Відсоток відшкодування затвердженим тарифом собівартості надаваних послуг складає :
для I групи споживачів 89%, ;
для II групи споживачів 90%,
для III групи споживачів 99%.
3.3. Зазначення планового економічно обґрунтованого тарифу, причин перегляду тарифу, зазначення відсотка зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, паливно-мастильних матеріалів)
Формування тарифів на послуги з перевезення та захоронення ТПВ міста Рубіжне здійснено згідно річного плану виробництва і надання послуг, а також економічно обґрунтованих планованих витрат, розрахованих відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженим Кабінетом міністрів України від 26.07.2006г. № 1010 із змінами, внесеними згідно Постанови КМ від 27.02.2007 р. № 297, від 08.07.2009 р. № 692, від 01.06.2011 р. №869, від 06.02.2013 р. №81, від 21.08.2013 р. №602, від 17.07.2014 р. №269, №870 від 15.11.2017р., № 318 від 27.03.2019 р., № 1018 від 28.10.2020.
Аналіз причин збиткової діяльності ділянки показав, що основними причинами збитків є збільшення витрат підприємства на надання послуг з вивезення та захоронення ТПВ у зв'язку з підвищенням цін на матеріальні ресурси і зростанням витрат на оплату праці за рахунок підвищення рівня мінімальної заробітної плати згідно законодавства.
Так, у діючих тарифах на перевезення і захоронення ТПВ враховувалася мінімальна заробітна плата 4723 грн., а на сьогоднішній день вона складає 6000 грн. (+27%), а з 01.12.2021 р. складатиме 6500 грн. Збільшилася вартість матеріалів, запасних частин, послуг сторонніх організацій.
Згідно чинного Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженим Кабінетом міністрів України від 26.07.2006г. № 1010 змінився порядок розподілу адміністративних витрат на витрат на збут, змінилася формула розрахунку тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами.
3.4 Визначення відсотка підвищення тарифу
Враховуючи вищевикладені факти, виникла необхідність у перегляді тарифів на послуги з перевезення та захоронення ТПВ від населення, бюджетних установ та інших споживачів організацій міста Рубіжне у бік збільшення. Пропоновані тарифи є економічно обґрунтованими та складають:
для 1 групи споживачів (населення) м. Рубіжне:
- населення (державний сектор) - 17,12 грн. з люд. на міс. (зростання 43,6%);
- населення (приватний сектор) - 18,12 грн. з люд. на міс. (зростання 43,5%);
для 2 групи споживачів (бюджетних установ) на перевезення та захоронення – 120,83 грн/м3 (зростання 42,3%) на захоронення – 22,98 грн. (зростання 9,1%)
для 3 групи споживачів (інших споживачів, організацій) на перевезення та захоронення – 120,83 грн/м3 (зростання 28,6%) на захоронення – 22,98 грн. (зниження 1,4%)
4. Згідно п.5 Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, надана інформація підлягає опублікуванню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування в мережі Інтернет та у друкованому засобі масової інформації – газеті Рубіжанські Новини. Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб приймаються не більш 14 календарних днів з моменту опублікування за адресою виконавця послуги КП «ШЕП» : 93010 м. Рубіжне, Луганська обл.,вул. Миру буд. 46.; за адресою органу, уповноваженого встановлювати тарифи пл. Володимирська 2.
Додаток 1
Розрахунок повної собівартості
та тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (без податку на додану вартість)
(послуги з вивезення побутових відходів)
КП "Шляхово-експлуатаційне підприємство"
на 2021 р.
Показник Код рядка Планований період рік 2021
з/п
усього, тис. грн грн/м3
А Б В 1 2
1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 5 494 153,77 53,65
прямі витрати 5 022 692,20 49,05
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 2 1 531 904,70 14,96
1.1.1. паливно-мастильні матеріали 3 1 344 269,65 13,13
1.1.2 покупні комплектуючі вироби (шини, акумулятори) 5 140 174,82 1,37
1.1.3 витратні матеріали 6 20 750,23 0,2
1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 7 26 710,00 0,26
1.2 прямі витрати на оплату праці 8 2 457 991,66 24,00
1.3 інші прямі витрати, зокрема: 9 1 032 795,84 10,09
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників 10 540 758,16 5,28
1.3.2 амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги 11 394 363,07 3,85
1.3.3 інші прямі витрати 12 97 674,61 0,95
1.4 загальновиробничі витрати 13 471 461,57 4,60
2 Адміністративні витрати 14 1 509 576,39 14,74
3 Витрати на збут 15 354 520,83 3,46
4 Планований прибуток 20 645 278,48 6,30
4.1 податок на прибуток 21 96 791,77 0,95
4.2 чистий прибуток, зокрема: 22 548 486,71 5,36
5. Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів 27 8 003 529,47 78,16
6. Обсяг послуг з поводження з обутовими відходами (вивезення) м³: 28 102 400,00
7. 1 група (населення), в т.ч. 29 82 500,0 80,6%
8. 2 група (бюджетні організації) 30 9 400,0 9,2%
9. 3 група (інші підприємства) 31 10 500,0 10,3%
10. Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення) грн/м3 з ПДВ 32 93,79
Розрахунок повної собівартості
та тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (без податку на додану вартість)
(послуги захоронення побутових відходів)
КП "Шляхово-експлуатаційне підприємство"
на 2021 р.
Показник Код рядка Планований період рік 2021
з/п
усього, тис. грн грн/м3
А Б В 1 2
1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 1 587 960,53 13,18
прямі витрати 1 451 868,57 12,05
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 2 465 373,04 3,86
1.1.1. паливно-мастильні матеріали 3 448 208,75 3,72
1.1.2 покупні комплектуючі вироби (шини, акумулятори) 4 526,80 0,0
1.1.3 витратні матеріали 5 13 146,06 0,11
1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 6 3 491,43 0,03
1.2 прямі витрати на оплату праці 7 303 519,64 2,52
1.3 інші прямі витрати, зокрема: 8 682 975,89 5,67
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників 9 66 774,32 0,55
1.3.2 амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги 10 22 994,68 0,19
1.3.3 інші прямі витрати 11 141 331,89 1,17
1.3.4 Екологічний податок 12 451 875,00 3,75
1.4 Загальновиробничі витрати 13 136 091,96 1,13
2 Адміністративні витрати 14 435 754,01 3,62
3 Витрати на збут 15 36 351,08 0,30
4. Планований прибуток* 16 247 925,16 2,06
4.1 податок на прибуток 17 37 188,77 0,31
4.2 чистий прибуток, зокрема: 18 210 736,39 1,75
5. Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів 19 2 307 990,78 19,15
6. Обсяг послуг з поводження з обутовими відходами (захоронення) м³: 20 120 500,00
6.1 1 група (населення) 21 82 500,0 68%
6.2 2 група (бюджетні організації) 22 22 500,0 19%
6.3 3 група (інші підприємства) 23 15 500,0 13%
7. Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення) грн/м3 з ПДВ 24 22,98
Розрахунок тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (з податком на додану вартість)
(послуги вивезення та захоронення побутових відходів)
КП "Шляхово-експлуатаційне підприємство"
на 2021 р.
Згідно чинного Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженим Кабінетом міністрів України від 26.07.2006г. № 1010 (II. Формування тарифів на послуги п.8 )
Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (далі - Тппв) формуються виконавцями послуг з вивезення побутових відходів шляхом ділення суми вартостей послуг вивезення, перероблення та/або захоронення побутових відходів на річний обсяг вивезення побутових відходів та визначаються за такою формулою:
Тппв = (Ов х Тв + Оз х Тз) /Ов,
де Ов - річний обсяг вивезення побутових відходів підприємством; 102400 м3
Тв - тариф на вивезення побутових відходів підприємства; 93,79 грн / м3 (з ПДВ)
Оз - річний обсяг захоронення побутових відходів підприємства; 120500 м3
Тз - тариф на захоронення побутових відходів підприємства. 22,98 грн / м3 (з ПДВ)
Тппв = ( 102 400 х 93,79 + 120 500 х 22,98 ) / 102400 = 120,83 грн / м3 (з ПДВ)
Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення) грн/м3 з ПДВ
Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою (у тому числі гуртожитки ) 17,12 грн/особа в місяць
Багатоквартирні та одноквартирні будинки з присадибною ділянкою з наявністю всіх видів благоустрою 18,12 грн/особа в місяць
Директор КП"ШЕП" Д.О. Погорєлов
(керівник) (ініціали, прізвище)

« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись