КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ'ЄКТІВ ВИКОНАВЦІВ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

28.11.2019
144

19.11.2019 Виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради Луганської області оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель.

- земельної ділянки загальною площею 0,0755 га (кадастровий номер 4412500000:14:001:0521), розташованої за адресою: м. Рубіжне, вул. Заводська, буд. 1-а, 1-б, для розміщення автомийки;

- земельної ділянки загальною площею 0,0148 га (кадастровий номер 4412500000:02:004:0105), розташованої за адресою: м. Рубіжне, вул. Володимирська, буд. 39-е, для розміщення торгового павільйону;

- земельної ділянки загальною площею 0,2991 га (кадастровий номер 4412500000:12:003:0006), розташованої за адресою: м. Рубіжне, вул. Почаївська, буд. 11, для розміщення та обслуговування лабораторії аналітичної розробки, фізико-хімічного аналізу і контролю якості лікарських засобів, офісних приміщень для досліджень й експериментальних розробок лікарських засобів і медичних виробів.

КОНКУРС ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ 19.12.2019 ЗА АДРЕСОЮ: м. Рубіжне, пл. Володимирська, 2 (каб. 245) Управління землеустрою, архітектури та містобудування Рубіжанської міської ради Луганської області о 15-00.

УМОВИ КОНКУРСУ

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з оцінки земель" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать:
- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з оцінки земель із зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця);
належним чином завірені копії документів:
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи-підприємця);
- копії виписки, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
- копія(ї) ліцензії(й), сертифікату, діючих до закінчення виконання робіт;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, (для претендента з виконання робіт з оцінки землі);
- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Приймання заяв припиняється за 5 (п’ять) робочих днів до дати проведення конкурсу.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.


« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись