Конкурс з відбору суб’єктів виконавців земельних торгів у формі аукціону

28.11.2019
139

19.11.2019 Виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради Луганської області оголошується конкурс з відбору суб’єктів виконавців земельних торгів у формі аукціону.

КОНКУРС ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ 19.12.2019 ЗА АДРЕСОЮ: м. Рубіжне, пл. Володимирська, 2 (каб. 245) Управління землеустрою, архітектури та містобудування Рубіжанської міської ради Лугганської області, о 15-45.


УМОВИ КОНКУРСУ

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать:
- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів, з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця);
належним чином завірені копії документів:
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи-підприємця);
- копії виписки, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
- копія(ї) ліцензії(й), сертифікату, діючих до закінчення виконання робіт;
- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів);
інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною за попередній період 24 місяці (для претендента на проведення земельних торгів);
проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.


Приймання заяв припиняється за 5 (п’ять) робочих днів до дати проведення конкурсу.


У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Файли до матеріалу


« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись