Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель

14.09.2021
160
оголошення

Рубіжанська міська рада Луганської області оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель за такими земельними ділянками:

Місце розташування

земельної ділянки

Функціональне призначення земельної ділянки

Кадастровий номер

Орієнтовна площа (га)

1

вул. Визволителів,

буд. 90-б

Для розміщення та обслуговування об’єкту нерухомого майна

4412500000:09:003:0065

0,0052

2

вул. Смирнова, буд. 6

Для розміщення кафе з літнім майданчиком

4412500000:08:012:0124

0,1384

3

просп. Московський, буд. 25-а

для розміщення торгово-побутового комплексу

4412500000:02:002:0028

0,1026

4

вул. Трудова, буд. 3

для розташування об’єкту нерухомого майна

4412500000:07:011:0028

0,1687

Термін подачі документів – 10 днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Рубіжанської міської ради Луганської області.

Дата проведення конкурсу – 18.10.2021 року.

УМОВИ КОНКУРСУ

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та/або оцінки земель" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів, з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;

- згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи-підприємця);

- належним чином завірені копії документів:

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи-підприємця);

- копії виписки, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копія(ї) ліцензії(й), сертифікату, діючих до закінчення виконання робіт;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, (для претендента з виконання робіт з оцінки землі);

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 19 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Термін подачі документів – 10 днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Рубіжанської міської ради Луганської області.

Дата проведення конкурсу 18.10.2021 року

Прийом документів здійснюється за адресою:

Луганська область, м. Рубіжне, пл. Володимирська, 2.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 6-47-45.


« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись