Інформація

20.01.2014
117

В рамках виконання плану заходів Луганської обласної держаної адміністрації щодо запобігання і протидії корупції на 2013 та затвердженого внутрішнього плану заходів виконавчих органів Рубіжанської міської ради щодо запобігання і протидії корупції на 2013 рік, було виконано наступні заходи.

Було розроблено внутрішній план заходів щодо запобігання і протидії корупції, який було затверджено розпорядженням міського голови від 27.12.2012 р. № 204, з яким під особистий розпис було ознайомлено посадових осіб місцевого самоврядування.

Надаємо наступну інформацію щодо виконання місцевого та обласного плану заходів з питань запобігання і протидії корупції за 2013 рік.

Протягом року відповідальним за дотриманням заходів із запобігання порушень антикорупційного законодавства було проведено наради із керівниками, працівниками структурних підрозділів Рубіжанської міської ради та її виконавчих органів, а також із керівниками підприємств, організацій та установміста з питань дотримання норм чинного антикорупційного законодавства, внесених до нього змін, конфлікту інтересів та шляхів його врегулювання, що підтверджується протоколами від 03.12.2012 р., від 14.01.2013р. № 1, від 28.02.2013р. № 2, від 17.05.2013р. № 3, від 19.08.2013р. № 5.

Відповідальним за дотриманням заходів із запобігання порушень антикорупційного законодавства також було проведено наради з питань змін, внесених Законом України від 18.04.2013р. № 221-VII «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України по приведенню національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу із корупцією», що вступили в силу 18.05.2013р., Законом України від 14.05.2013р. № 224-VII «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з реалізації державної антикорупційної політики», що вступивв силу 09.06.2013р. та Законом України від 16.05.2013р. № 225-VII «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України по приведенню законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України», що вступив в силу 09.06.2013р. із начальниками та заступниками начальників структурних підрозділів управління охорони здоров´я та управління освіти Рубіжанської міської ради, що підтверджується відповідними протоколами від 14.08.2013р. № 4 та від 07.10.2013р. № 6.

Крім того,30.05.2013р. магістратурою державного управління Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля для посадових осіб місцевого самоврядування у кількості 50 осіб, було проведено навчання за темою „Антикорупційне законодавство України. Обмеження та відповідальність”, після чого, присутні особи отримали відповідні сертифікати.

Для внутрішнього користування працівників виконавчих органів Рубіжанської міської ради було розроблено пам’ятку до Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”, що містить відомості про основну термінологію, інформацію щодо суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, обмежень щодо одержання дарунків, сумісництва, використання службового положення, видів відповідальності за корупційні правопорушення та ін.

Розроблено та затверджено розпорядженням міського голови від 18.09.2013 р. № 126 заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересівпосадових осіб місцевого самоврядування, осіб уповноважених на виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків комунальних підприємств, установ та організацій Рубіжанської міської ради та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

16.05.2013 р. було проведено аналіз посад з підвищеним корупційним ризиком. Даний перелік було направлено до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (лист від 16.05.2013 р. вих./02/1346).

На виконання вищезазначеного розпорядження та заходів, керівників структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій Рубіжанської міської ради було зобов’язано щокварталу інформувати юридичний відділ Рубіжанської міської ради про стан виконання заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів.

Рубіжанська міська рада протягом 2013 року своєчасно надавала сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації інформацію щодо осіб, на яких покладено обов’язки з питань запобігання та протидії корупції, що підтверджується відповідними листами.

Відділом організаційної роботи та внутрішньої політики Рубіжанської міської ради всебічно вивчаються кандидати на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради, проводиться ретельна спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій місцевого самоврядування, забезпечується неупереджений конкурсний відбір, об’єктивна атестація, щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків та завдань.

Особами, уповноваженими на виконання функцій держави та посадовими особами місцевого самоврядування, до 01 квітня 2013 р., було подано декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, які знаходяться в особових справах працівників у відділі організаційної роботи та внутрішньої політики Рубіжанської міської ради, як і відомості спеціальних перевірок претендентів на посади посадових осіб органу місцевого самоврядування.

Відповідно до відповідей структурних підрозділів Управління житлово-комунального господарства, Управління праці та соціального захисту населення, Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Управління освіти, Фінансового управління на телефонограму за підписом міського голови про надання інформації щодо дотримання посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави вимог ст. 12 Закону, то станом на 01.04.2013р. всі посадові особи, крім міського голови Козюберди К.Г., подали декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру (відомості знаходяться у особових справах працівників).

Згідно ст. 12 Закону, відомості зазначені у деклараціях заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами були оприлюднені у газеті „Рубіжанські Новини” від 05.04.2013 р.

З огляду на вчинення міським головою Козюбердою К.Г. корупційного правопорушення, відомості та інформацію щодо нього, згідно порядку визначеного чинним законодавством України, було направлено до Головного управляння юстиції у Луганській області, Національного агентства України з питань державної служби, Рубіжанського міського суду Луганської області та сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.( листвід 21.06.2013р. вих./2/1727).

Повноваження даної посадової особи було достроково припинено та звільнено з посади Рубіжанського міського голови рішенням Рубіжанської міської ради від 20.06.2013 р. № 344. Вищевказане рішення було розміщено на офіційному сайті Рубіжанської міської ради та опубліковане у газеті «Рубіжанські Новини».

Також для всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності органів влади та правопорядку, спрямованої на запобігання і протидію корупції, юридичним відділом Рубіжанської міської ради готувалися матеріали для публікації у друкованих ЗМІ.

Рубіжанською міською радою забезпечено доступ громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів. На виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації” на офіційному сайті Рубіжанської міської ради оприлюднюються проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування з метою отримання зауважень, пропозицій від громадян, громадських організацій та інших зацікавлених осіб.

Рубіжанською міською радою забезпечується взаємодія із громадянським суспільством шляхом організації прямої лінії „Корупції-ні”, проведення якої було затверджено розпорядженням міського голови від 25.01.2013 р. № 13.

Розпорядженням міського голови від 19.11.2013 р. № 159 було організовано проведення прямої лінії „Корупції-ні” та затверджено графік її роботи на 2014 рік.

Розпорядженням міського голови від 20.11.2013 р. № 160 було затверджено План заходів з реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2014-2015 роки в місті Рубіжне Луганської області.

З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, на виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», постанови Кабінету Міністрів України «Про питання запобігання і виявлення корупції» від 04.09.2013 р. № 706, розпорядженням міського голови від 25.10.2013 р. № 151 було визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції та затверджено положення про неї.

Дана інформація була надіслана Голові обласної державної адміністрації та завідувачу сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації (лист від 20.11.2013 р. вих./1/3126).

Крім того, розпорядженням міського голови від 19.12.2013 р. № 175 було затверджено план заходів виконавчих органів Рубіжанської міської ради щодо запобігання і протидії корупції на 2014 рік. Даним розпорядженням також було затверджено перелік посад, структурних підрозділів Рубіжанської міської ради та її виконавчих органів, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції. Розпорядження, План заходів та перелік було доведено до відома усіх посадових осіб місцевого самоврядування під особистий розпис.

Таким чином, виконавчими органами Рубіжанської міської ради ведеться активна робота у сфері запобігання і протидії корупції, у повному обсязі виконуються обласний та місцевий плани заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Керуючий справами

виконавчого комітету Т. Чоломбитько


« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись