Рубіжанська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради Луганської області.

06.11.2019
52
Рубіжанська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради Луганської області.
До кандидатів на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради Луганської області встановлено такі вимоги:
- знання державної мови, комп’ютерна грамотність;
- рівень освіти повна вища за напрямком;
- освітньо - кваліфікаційний рівень спеціаліст, магістр;
- спеціальність економіст підприємства;
- стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають такі документи:
- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
- копію документа, який посвідчує особу;
- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Термін подачі документів - 30 календарних днів з дня опублікування оголошення в газеті.
Прийом документів здійснюється за адресою: м. Рубіжне, пл. Володимирська, 2, каб. 354.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру і умов оплати праці за телефоном: 6-47-17.
Перелік питань для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради Луганської області.
І. Питання на перевірку знання Конституції України.
1. Основні розділи Конституції України.
2. Форма правління в Україні (ст. 5).
3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
4. Об’єкти права власності Українського народу (ст. 13,14).
5. Найважливіші функції держави та державні символи України (ст. 17,20).
6. Конституційне право на працю, освіту та соціальний захист (ст. 43,53,46).
7. Обов’язки громадянина України (ст. 65-68).
8. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).
9. Порядок обрання Президента України та його повноваження (ст. 103,106).
10. Склад та повноваження Кабінету Міністрів України (ст. 114,116,117).
11. Повноваження місцевих державних адміністрацій (ст. 119).
12. Державний бюджет України (ст. 96).
13. Система адміністративно-територіального устрою України (ст. 133).
14. Система судів в Україні (ст.125).
15. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).
ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, та поняття посадової особи (ст. 1,2).
2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5).
3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4).
4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (ст. 6).
5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9).
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 10-11).
8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (ст. 12).
9. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 14,15).
10. Просування по службі та кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст. 15,16).
11. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 17).
12. Граничний вік перебування на службі та підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст. 18,20).
13. Оплата праці, відпустки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 21).
14. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 21,22).
15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст. 23,24).
IІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»
1. Визначення термінів "корупція" та "корупційне правопорушення" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст. 1).
2. Визначення термінів "корупційне правопорушення" та "неправомірна вигода" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст. 1).
3. Визначення термінів "близькі особи" та "суб’єкти декларування" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст. 1).
4. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" (ст. 3).
5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст. 21).
6. Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23).
7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25).
8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28).
9. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (ст. 34).
10. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст. 36).
11. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (ст. 44).
12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45).
13. Спеціальна перевірка (ст. 56).
14. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (ст. 60).
15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65).
IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
4. Територіальні громади (стаття 6).
5. Місцевий референдум (стаття 7).
6. Загальні збори громадян (стаття 8).
7. Місцеві ініціативи ( стаття 9).
8. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування ( стаття 10).
9. Виконавчі органи рад ( стаття 11).
10. Міський голова ( стаття 12).
11. Громадські слухання (стаття 13).
12. Органи самоорганізації населення (стаття 14).
13. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).
14. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами (ст.17,18).
15. Статут територіальної громади міста (стаття 19).
V. Перелік питань з урахуванням специфіки вакантної посади провідного спеціаліста управління охорони здоров’я Рубіжанської міської ради Луганської області:
1. Основні поняття бухгалтерського обліку. (ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
2. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності (ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
3. Розкрити основні принципи бухгалтерського та фінансової звітності (ст. 4 Закону України ««Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
4. Структура оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади (Постанова КМУ від 09.03.06 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»).
5. Інвентаризація активів та зобов’язань (ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
6. Порядок відкриття та закриття рахунків в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 22.06.2012 р. № 758.
7. Здійснення платежів згідно взятим бюджетним зобов’язанням (ст. 49 БКУ)
8. Захищені витрати бюджету (ст. 55 БКУ)
9. Не цільове використання бюджетних коштів (ст. 119 БКУ)
10. Звітний період (ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
11. Основні вимоги до складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів бюджетних установ (ПКМУ від 28.02.2002р. № 228).
12. Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядків бюджетних коштів та отримувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 02.03.2012р. № 309).
13.Первинні облікові документи (ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
14.Порядок заповнення авансових звітів (Наказ Мінфіну від 28.09.2015 року № 841).
15.Загальні вимоги до фінансової звітності (ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись