Конкурс на заміщення двох вакантних посад головного спеціаліста юридичного відділу Рубіжанської міської ради Луганської області (КОНКУРС ЗАВЕРШЕНО)

03.08.2021
582

Рубіжанська міська рада оголошує конкурс на заміщення двох вакантних посад головного спеціаліста юридичного відділу Рубіжанської міської ради Луганської області. (КОНКУРС ЗАВЕРШЕНО)

Кваліфікаційні і професійні вимоги до претендентів на посаду:

- громадянство України;

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра;

- вільне володіння державною мовою;

- навички роботи на комп’ютері;

- без вимог до стажу роботи.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

- документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Термін подачі документів - 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Рубіжанської міської ради (по 02.09.2021)

Прийом документів здійснюється за адресою: м. Рубіжне, пл. Володимирська, 2, каб. 354.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру і умов оплати праці за телефоном: 6-47-17.

Перелік питань для проведення іспиту кандидатів на заміщення двох вакантних посад головного спеціаліста юридичного відділу Рубіжанської міської ради Луганської області

І. Питання на перевірку знання Конституції України.

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Форма правління в Україні (ст. 5).
 3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
 4. Об’єкти права власності Українського народу (ст. 13,14).
 5. Найважливіші функції держави та державні символи України (ст. 17,20).
 6. Конституційне право на працю, освіту та соціальний захист (ст. 43,53,46).
 7. Обов’язки громадянина України (ст. 65-68).
 8. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).
 9. Порядок обрання Президента України та його повноваження (ст. 103,106).
 10. Склад та повноваження Кабінету Міністрів України (ст. 114,116,117).
 11. Повноваження місцевих державних адміністрацій (ст. 119).
 12. Державний бюджет України (ст. 96).
 13. Система адміністративно-територіального устрою України (ст. 133).
 14. Система судів в Україні (ст.125).
 15. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, та поняття посадової особи (ст. 1,2).
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5).
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4).
 4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (ст. 6).
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9).
 7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 10-11).
 8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (ст. 12).
 9. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 14,15).
 10. Просування по службі та кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст. 15,16).
 11. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 17).
 12. Граничний вік перебування на службі та підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст. 18,20).
 13. Оплата праці, відпустки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 21).
 14. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 21,22).
 15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст. 23,24).

IІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів "корупція" та "корупційне правопорушення" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст. 1).
 2. Визначення термінів "корупційне правопорушення" та "неправомірна вигода" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст. 1).
 3. Визначення термінів "близькі особи" та "суб’єкти декларування" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст. 1).
 4. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" (ст. 3).
 5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст. 21).
 6. Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23).
 7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст.25).
 8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28).
 9. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (ст.34).
 10. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст. 36).
 11. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (ст. 44).
 12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45).
 13. Спеціальна перевірка (ст. 56).
 14. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (ст. 60).
 15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст.65).

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
 2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
 3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
 4. Територіальні громади (стаття 6).
 5. Місцевий референдум (стаття 7).
 6. Загальні збори громадян (стаття 8).
 7. Місцеві ініціативи ( стаття 9).
 8. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування ( стаття 10).
 9. Виконавчі органи рад ( стаття 11).
 10. Міський голова ( стаття 12).
 11. Громадські слухання (стаття 13).
 12. Органи самоорганізації населення (стаття 14).
 13. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).
 14. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами (ст.17,18).
 15. Статут територіальної громади міста (стаття 19).

V. Перелік питань з урахуванням специфіки двох вакантних посад головного спеціаліста юридичного відділу:

1. Звернення громадян: вимоги та терміни розгляду (статті 1, 5, 20 Закону України «Про звернення громадян»).

2. Депутат місцевої ради: права та обов’язки (статті 2, 18, 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

3. Депутатський запит і депутатське запитання (стаття 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

4. Порядок розгляду депутатського запиту (стаття 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

5. Публічна інформація: оформлення запитів та строк розгляду (статті 1, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

6. Види юридичних осіб (стаття 81 Цивільного кодексу України).

7. Позовна давність: загальна та спеціальна (статті 256, 257, 258 Цивільного кодексу України).

8. Договір: поняття, види та зміст (статті 626, 628 Цивільного кодексу України).

9. Трудовий договір: поняття та підстави припинення (статті 21, 36 Кодексу законів про працю України).

10. Стягнення за порушення трудової дисципліни, строк та порядок застосування дисциплінарного стягнення (статті 147, 148, 149 Кодексу законів про працю України).

11. Право на звернення до суду за захистом, права та обов'язки учасників справи, процесуальні права та обов’язки сторін (статті 4, 43, 49 Цивільно-процесуального кодексу України).

12. Позовна заява, пред'явлення позову (статті 175, 184 Цивільно-процесуального кодексу України).

13. Види та зміст заяв по суті справи, види забезпечення позову (статті 150, 174 Цивільно-процесуального кодексу України).

14. Порядок скликання чергової та позачергової сесії ради, порядок роботи сесії ради (розділ VIII, IX Регламенту Рубіжанської міської ради восьмого скликання, затвердженого рішенням Рубіжанської міської ради від 02.12.2020 № 2/1).

15. Засідання виконавчого комітету, порядок їх проведення (розділ 8 Регламенту виконавчого комітету Рубіжанської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від 25.11.2011р. № 34).


« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись