Звіт КЗ «Рубіжанська міська дитяча школа мистецтв» за 2019 рік

Комунальний заклад «Рубіжанська міська дитяча школа мистецтв» має давню творчу історію. У 1956 році в місті Рубіжне була відкрита перша музична школа, яку в 1999 році було реорганізовано в школу мистецтв.

Одним з перших в області КЗ «Рубіжанська міська дитяча школа мистецтв» об’єднав у своєму освітньому процесі всі види мистецтв: музику (інструментальні класи: фортепіано, скрипки, віолончелі, духових та ударних інструментів, баяну, акордеону, домри, бандури, балалайки, гітари), академічний спів, класичну хореографію, образотворче мистецтво та групи естетичного розвитку для дітей дошкільного віку, художні групи для підлітків.

Освітній процес в закладі відбувається у 45 аудиторіях та 18 робочих приміщеннях. Серед них: 4 класи теоретичних дисциплін, 2 класи хореографії, 2 оркестрові класи, 5 класів образотворчого мистецтва.

В школі є велика концертна зала на 230 місць (площею 248м²) та малі концертні зали на відділенні сольного співу, народному та оркестровому відділі.

В КЗ «Рубіжанська міська дитяча школа мистецтв» працює бібліотека оснащена копіювальною технікою. Її фонд складається зі спеціальної, методичної літератури, періодичних видань, аудіо- та відеотеки. Бібліотечний фонд складає 7322 примірників, якими користуються 352 учні та 46 викладачів. В бібліотеці зберігається архів фотоальбомів, відеозаписи відкритих уроків, звітних концертів відділів та відділень, записи позашкільних концертів та концертів дитячої філармонії.

Сьогодні в штаті КЗ «Рубіжанська міська дитяча школа мистецтв» працює 54 педагогічних працівника, спеціальність і кваліфікаційний рівень яких відповідає профілю предметів, що викладаються. Серед них: 16 викладачів вищої категорії (30%), 2 викладача мають педагогічні звання «викладач – методист», 6 - «старший викладач», 3 викладача відділення образотворчого мистецтва мають звання «Народний художник Луганщини», 4 викладачів подовжують навчання у вищих навчальних закладах мистецького спрямування.

Кожен рік колектив поповнюється молодими фахівцями. За останні 5 років педагогічний колектив оновився майже на 40%. Склад викладачів на 60% складається з колишніх випускників, які навчають учнів на 3 відділеннях та 4 відділах та в групах естетичного розвитку понад 640 учнів.

На підвищення якості й організації освітнього процесу, зміцнення матеріально-технічної бази, збереження та поступове збільшення контингенту спрямована робота адміністрації школи: директора, викладача вищої категорії, «викладача-методиста» Ганшиної Олени Анатоліївни, заступника директора, викладача, концертмейстера I категорії – Модлик Ганни Олександрівни і завідуючих відділами та відділеннями. Всі завідуючи мають високий фаховий рівень та великий педагогічний досвід:

  • завідуючий відділом фортепіано – викладач вищої категорії, «викладач – методист» – Шавгулидзе Тамара Левонівна;
  • завідуючий оркестровим відділом, викладач вищої категорії – Черноп`янко Марина Володимирівна;
  • завідуючий відділом народних інструментів – викладач вищої категорії – Чумак Надія Михайлівна;
  • завідуючий відділом музично-теоретичних дисциплін – викладач вищої категорії – Гулідова Алла Володимирівна;
  • завідуючий відділенням сольного співу – викладач вищої категорії – Пшенична Надія Миколаївна;
  • завідуючий відділенням хореографії – викладач вищої категорії – Некрасова Ольга Віталіївна;
  • завідуючий відділенням образотворчого мистецтва – викладач вищої категорії – Бондар Світлана Миколаївна.

В КЗ «Рубіжанська міська дитяча школа мистецтв» працює 23 творчих колективи учнів та викладачів: молодший і старший ансамблі скрипалів, камерний та духовий оркестр, оркестр народних інструментів, ансамбль домристів, гітаристів, вокальні ансамблі, 6 хорових колективів, хореографічні колективи, ансамблі малих форм на всіх відділах, струнний та вокальний ансамблі викладачів.

Колективи школи щорічно отримують призові місця в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах.

Значна увага педагогічного колективу приділяється роботі з обдарованими учнями. Мета цієї роботи – результативна участь вихованців школи у творчих змаганнях всіх рівнів – обласних, Всеукраїнських і Міжнародних. Заклад пишається чисельними перемогами учнів та викладачів у творчих змаганнях різних рівнів. Загалом учні ти викладачі школи отримують 145-160 призових місць.

Значно зросла кількість вступників до вищих мистецьких навчальних закладів. Випускники закладу навчаються у Національних академіях музики (міст Київ, Львів, Харків, Одеса, Москва, Прага) в академіях дизайну і мистецтв (міст Харків, Львів, Варшава), на хореографічних факультетах та в академіях танцю (міст Київ, Полтава) та інші.

На високому професійному рівні в школі ведеться методична робота та робота по підвищенню фахової майстерності педагогічних працівників. Викладачі КЗ «РМДШМ» беруть активну участь в курсах підвищення кваліфікації серед викладачів шкіл естетичного виховання на базі КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С. Прокоф`єва». Адміністрація закладу пройшла курси підвищення кваліфікації в Інституті публічного управління та кадрової політики Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв України. Викладачі за планом підвищують свій кваліфікаційний рівень в Інституті післядипломної освіти Луганського національного університету ім. Т. Шевченка, активно працюють над створенням нових освітніх програм, співпрацюють в методичних Інтернет - товариствах, об`єднаннях, беруть участь у методичних конференціях, мають власні друковані методичні розробки.

КЗ «Рубіжанська міська дитяча школа мистецтв» є осередком культурно-просвітницької роботи у місті. В закладі працює дитяча філармонія. Учні та викладачі беруть активну участь у культурних заходах міського музею, бібліотеки, міського палацу культури, виступають на підприємствах. Впроваджуються нові форми і методи роботи з батьками: сімейні майстер-класи, концерти класів викладачів, звітні концерти відділів та відділень, показові неділі відділів, посвята в музиканти, новорічні свята і концерти для малозабезпечених сімей, виставки та концерти до Державних свят, виставка у Верховній раді України, виїзд на пленер у Румунію. Традиційним для громадськості міста став Різдвяний концерт викладачів, «Свято танцю» (звіт відділення хореографії у міському палаці культури).

Культурно-просвітницька робота в КЗ «РМДШМ» спрямована на: всебічний розвиток індивідуальності дитини, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів, збереження і зміцнення морального та психологічного здоров’я учнів, недопущення проявів жорстокості та насильства в учнівському середовищі, сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, виховання дитини як громадянина країни.

КЗ «Рубіжанська міська дитяча школа мистецтв» є лідером у створенні класу класичної хореографії, комп’ютерної графіки, груп естетичного розвитку для дошкільників, художніх груп для підлітків та дорослих, «Рисунку, живопису та композиції» для учнів музичного відділення, відділень сольного співу, хореографії, 31 авторської навчальної програми, конкурсів, дитячої філармонії, позашкільних заходів, які стали традиційними на міському рівні (Різдвяний концерт викладачів, захід «Мир і злагода в родині, мир і злагода в країні»).

Школа стає могутнім поштовхом для злету знаних музикантів України, колишнього СРСР та дальнього зарубіжжя. Це – артисти та концертмейстери симфонічних оркестрів: Злобіна О.(Мадрид, Іспанія), Ткаченко Ю. (м. Бостон, США), Чайка П. (м. Одеса, Україна), Бурлуцька К. (м. Ялта), Руда Д., Ромашов О. (Луганська обласна філармонія), Ханенко І. (художній керівник народного ансамблю «Радани» Луганської обласної філармонії), Галяпа Б. (артист Московської філармонії), Попов Д. (Заслужений артист України, соліст Большого театру м. Москва), Нетруненко В. (артист балету Національного театру оперу і балету, м. Київ).

Серед випускників школи є викладачі, доценти та професори вищих учбових закладів освіти і культури: директор Інституту культури та мистецтв при Сумському педагогічному університеті, професор, доктор педагогічних наук Устименко-Косорич О.; доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедрою народних інструментів ХНУМ Лошков Ю.; доценти та викладачі Київської академії музики Титович В. і Стадченко Т.; ХНУМ ім. І.П. Котляревського Меркулова Л., завідуюча оркестрового відділу КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С. Прокоф’єва» Саморядова К.

Завдяки високому професійному рівню педагогічного колективу школа сьогодні є провідним закладом позашкільної освіти Луганської області. В 2017 році заклад пройшов Державну атестацію «З відзнакою». Школа є популяризатором українського національного музичного мистецтва, засновником міських відкритих конкурсів з пленерного живопису «Весняна палітра Рубіжного», сольного академічного вокалу «Пісенне джерело», який набув статусу обласного.

Комунальний заклад «Рубіжанська міська дитяча школа мистецтв» – школа особистісно-орієнтованого навчання, творчої самореалізації та професійної само визначеності, яка працює над темою: «Мотивація викладачів до науково-методичної та виконавської діяльності, підвищення професійної компетенції – запорука якісного освітнього процесу в школі естетичного виховання».

Фотозвіт

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись