Коли і якою датою звільняти працівника та розрахувати його, якщо строк попередження про вивільнення у зв’язку зі скороченням сплинув, але на той момент працівник хворів?

23.09.2013
139

Працівник, який у період закінчення попередження про звільнення відповідно до п.1 ст.40 КЗпП України хворіє, підлягає звільненню після закінчення періоду тимчасової непрацездатності. Наказ про звільнення має бути виданий в день виходу на роботу, що є останнім днем роботи та днем звільнення.

Пунктом 1 ст.40 КЗпП України передбачено розірвання трудового договору власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

У разі звільнення працівників за п.1 ст.40 КЗпП України має бути дотримано певного порядку вивільнення.

Відповідно до ст.49² КЗпП України про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

Звільнення з названих підстав допускається, якщо неможливо перевести працівника (за його згоди) на іншу роботу (ч.2 ст.40 КЗпП України).

Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу (тобто всі вакантні посади, що є в штатному розписі, на обіймання яких може претендувати такий працівник) на тому самому підприємстві, в установі, організації.

Згідно з ч.3 ст.40 КЗпП України не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п.5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Частиною 1 ст.47 КЗпП України передбачено, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені ст.116 КЗпП України.

Відповідно до ст.116 КЗпП України під час звільнення працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. До таких сум належить й оплата останнього дня роботи.

Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці, Міністерства соціального захисту та Міністерства юстиції України від 29.07.1993 року № 58, зареєстрованим у Мін’юсті України 17.08.1993 року за № 110, передбачено, що записи в трудовій книжці в разі звільнення або переведення на іншу роботу мають провадитись у точній відповідності до формулювання чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.


« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись