Чи є зміною істотних умов праці приведення назви посади у відповідність до Класифікатора професій? Чи потрібно попереджати про це працівника за два місяці та отримувати його згоду на переведення?

23.09.2013
168

Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 року № 327, передбачається, що на підприємствах, в установах та організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку до трудових кніжок працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у додатках А і Б.

Водночас відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерств праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58 ( із змінами, далі – Інструкція), записи до трудової книжки про назву роботи, професії (посади), на яку прийнято працівника, вносяться відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі професій.

Найбільш поширеною помилкою роботодавців є неправильно зазначена посада, професія, за якою працівник приймається на роботу.

Порядок виправлення неправильних чи неточних записів, унесених до трудової книжки, визначено п.2.6, 2.8 - 2.10 Інструкції.

У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу виправлення виконує роботодавець, який зробив відповідний запис. Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робить правонаступник і засвідчує печаткою та підписом, а в разі відсутності правонаступника – вища організація, якій було підпорядковано підприємство, а в разі її відсутності – облархів, держархів м.Києва, держархів м Севастополя і держархів при Раді Міністрів Криму.

Виправлені відомості про роботу, переведення на іншу роботу, нагородження та заохочення тощо мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження.

Пунктом 2.5 Інструкції передбачається, що з кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити працівника під підпис в особистій картці, в якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки (вкладиша).

За частиною 3 ст. 3 КЗпП у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо – працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Ураховуючи зазначене, приведення назви посади у відповідність до Класифікатора професій не є зміною істотних умов праці, оскільки в цьому разі не змінюється зміст трудової функції за такою посадою і відповідно працівника непотрібно повідомляти за два місяці про виправлення запису відомостей про роботу. Працівника потрібно ознайомити з новим записом у трудовій книжці.


« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись