Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону, указів Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України» міським головою підписане розпорядження від 23.06.2011р № 120 «Про організаційні заходи щодо забезпечення реалізації норм Закону України «Про доступ до публічної інформації». Зазначені нормативно-правові акти покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

В Рубіжанській міській раді Луганської області структурним підрозділом відповідальним за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, що надходять до міської ради визначено загальний відділ Рубіжанської міської ради Луганської області, а за оприлюднення інформації, передбаченої ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено інформаційно-організаційний відділ Рубіжанської міської ради Луганської області.

Надання публічної інформації міською радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту письмово:

93011, Луганська область, м.Рубіжне, пл.Володимирська, 2

Загальний відділ Рубіжанської міської ради Луганської області

(на конверті вказувати "Публічна інформація");

Законодавство про доступ до публічної інформації:

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»;

Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».

Примірні форми запиту на отримання публічної інформації і порядок складення та подання запитів на отримання публічної інформації:

• Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді; (зразок)

• Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді; (зразок)

• Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді; (зразок)

• Примірний порядок складення та подання запитів на отримання публічної інформації (зразок).

Електронна пошта: gorisp@rmr.gov.ua

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись