Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
Протокол №_4__ засідання Громадської Ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

Протокол №_4__

засідання  Громадської Ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

 

07 квітня 2015 року                                                                                 місто Рубіжне

 

Присутні : - члени ГР:  Башмакова Т.О., Данильченко М.О., ЖаворонковО.В., Крівошликов М.І.,Петрова Н. П., Сичова О.І., Соловйов В.І, Феленко О.Д.,Шпілєвий С.Е., Яценко К.В.;

- представник Рубіжанської міської ради Голенач Я.О.,представники громадських організацій: «Правова опора. Рубіжне»- Воронкін С.Г.,« Ніхто Крім Нас» - Доброжан В.В.,

«Антікорупційний регіональний фронт» - Гурін М.М., «Нове життя.Рубіжне» - Лапко Е.Е..

 

Відсутні:-    Бутенко О.М.(не відомо), Семенов С.В.( на праці),Ткаченко В.Г. (на праці).

)

Голова Громадської Ради- Башмакова Т.О., озвучила порядок денний засідання Громадської ради: 

 

Порядок денний:

1.Установлення ліміту  часу на розгляд кожного питання.( Башмакова Т.О.)

2. Інформація по урегулювання кількості безпритульних собак. ( Сичова О.І.).

3. Інформація про виконання рішення 48 сесії Рубіжанського міськвиконкому шостого скликання №48/50 05.05.2015р. «О внесении изменений в программу содержания и ремонта объектов городского благоустройства в г. Рубежное на 2015 год» ( Петрова Н.П.)

4. Обговорення заяв, які поступили від  ІГС  з проханням прийняття до складу ГР.

5.Інформація про стан виконання рішення ГР п.3 по надання пропозицій до виконання плану роботи на 2-й квартал 2015р. (Башмакова Т.О.).

6.  Затвердження обов’язків за заступниками голови ГР. (Башмакова Т.О.)

7.Визначення  дати та часу  наступного засідання ГР.

8. Різне:

- про перевибори  секретаря ГР.

 

Слухали:-  Жаворонков О.В. запропонував затвердити порядок денний засідання.

Вирішили:Затвердити порядок денний засідання 07.04.2015р. Громадської ради.

Голосування: «за» –  10 чол.; «проти» –  0  чол.; «утрималося» –  0  чол.

 

1. Слухали:по першому питанню порядку денного:

1.Башмакова Т.О. запропонувала установлення ліміту  часу на розгляд кожного питання.Учасники засідання можуть установлювати ліміт часу на розгляд кожного питання. Зокрема, для доповіді відводиться до 15 хвилин, співдоповіді - до 10 хвилин, виступів - до 5 хвилин, запитань - до 2 хвилин, відповідей - до 2 хвилин, заключного слова - до 5 хвилин. Загальна тривалість розгляду питання - до 40 хвилин, якщо інше не буде встановлено членами Ради на засіданні.

.У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасник засідання може внести пропозицію про припинення обговорення питання. В цьому разі головуючий інформує присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування. За необхідності засідання безобговорення приймає рішення про збільшення часу дляобговорення питання денного.

.Під час обговорення проекту рішення або питання порядку денного член Громадськоїради, який бажає висловити думку або поставити запитання, піднімає руку, після чогоголовуючий на засіданні запрошує його до слова або виступу. Виступаючий чітко називає своє прізвище, ім'я, по батькові та організацію, яку він представляє. Головуючий надає слово або запрошує до виступу по черзі, в порядку надходження заявок від бажаючих висловитися.

Виступ учасника засідання з одного й того ж питання більше двох разів не допускається.

Вирішили:Прийняти установленняліміту  часу на розгляд кожного питання.Голосування: «за» – 10 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» –  0 чол.

 

2. Слухали: з другого питання порядку денного:

 Сичова О. І. доповіла про стан  роботи виконання Програми ЖКГ по урегулювання кількості безпритульних собак в місті.

Вирішили:Підготувати Запит до секретаря Рубіжанської міської ради Мухтарову Д. Х. з питання  про виконання Програми УЖКГ по урегулювання кількості безпритульних собак в місті.

Відповідальна - Сичова О. І. Термін виконання – 20 днів.

Голосування: «за» – 10 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» –  0 чол. 
 

3.Слухали:зтретього питання порядку денного:

 Петрова Н.П. інформувала про рішення 48 сесії Рубіжанського міськвиконкому шостого скликання №48/50 05.05.2015р. «О внесении изменений в программу содержания и ремонта объектов городского благоустройства в г. Рубежное на 2015 год» .

 Вирішили:Підготувати Звернення до секретаря Рубіжанської міської ради Мухтарову Д.Х. з питання  про обґрунтування фінансування Програми утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою в м. Рубіжне на 2015р.

Голосування: «за» – 10 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» –  0 чол. 

 

4.Слухали: з четвертого питання порядку денного:

1. Башмакова Т.О. ознайомила з  заявами, які надійшли від  ІГС  з проханням прийняття до складу ГР.

2. Феленко О. Д. запропонувала прийняти до складу ГР представників цих ІГС.

3. Шпілєвий С.Є. пояснив, що зараз ми не маємо права розглядати питання про їх прийняття до складу ГР, тому що а Положенні про ГР Не прописано Порядок для прийняття до складу Ради протягом усього періоду її діяльності уповноважених представників інших інститутів громадянського суспільства. Потрібно внести доповнення, а потім розглядати це питання.

4. Башмакова Т.О. запропонувала зараз заслухати кожного представника ІГС про їх діяльність та з якою метою вони вирішили увійти до складу ГР, а після перегляду та доповненню Положення про ГР приймемо рішення про прийняття їх до складу ГР.

Вирішили:  зараз заслухати кожного представника ІГС про їх діяльність та з якою метою вони вирішили увійти до складу ГР, а після перегляду та доповненню Положення про ГР приймемо рішення про прийняття їх до складу ГР.

Голосування: «за» – 10 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» –  0 чол. 

4.1 Слухали:представників ІГС про їх діяльність та з якою метою вони вирішили увійти до складу ГР:

-  ГО «Ніхто Крім Нас»  Доброжан Віталія Вікторовича;

- ГО «Антикорупційний регіональний фронт» Гуріна Миколая Миколайовича;

- ГО «Правова опора. Рубіжне»  Воронкіна Сергія Григоровича;

- ГО «Нове життя. Рубіжне»  Лапко Ельвіру Едуардівну.

4.2 Слухали: Башмакова Т.О. запропонувала створити робочу групу по доопрацюванню Положення про ГР у складі голови ГР, заступників ГР та Шпілєвого С.Є.

 

Вирішили:Затвердити робочу групу по доопрацюванню Положення про ГР у складі голови ГР, заступників ГР та Шпілєвого С.Є.

Голосування: «за» – 10 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» –  0 чол. 
 

5. Слухали: з п’ятого питання порядку денного:

Башмакова Т.О. інформувала про стан виконання рішення ГР п.3 по надання пропозицій до виконання плану роботи на 2-й квартал 2015р.

Вирішили:кожному члену ГР, відповідальному за захід , подати голові ГР свої пропозиції для включення в запити органу місцевого самоврядування  про надання  інформації. Термін виконання до 20.05.15р.

Голосування: «за» – 10 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» –  0 чол

 

  6.Слухали:з шостого питання порядку денного:

 Башмакова Т.О. запропонувала затвердити обов’язки за заступниками голови ГР, а саме:

1. Заступника голови ГР Жаворонкова О.В. визначити відповідальним за напрямок роботи з громадянами.

2. Заступника голови ГР Феленко О.Д. визначити відповідальною збирання і узагальнення пропозицій членів Ради щодо організації роботи Ради та доводить для розгляду громадською радою.

Вирішили: затвердити запропоновані обов’язки за заступниками голови ГР.

Голосування: «за»-10,  «проти»- 0, «утримались»-1

 

  7.Слухали:пропозицію Петрової Н.П.  стосовно проведення наступного засідання:

22 квітня о 15-00 .

Вирішили:

Наступне засідання ГР провести 22 квітня о 15-00 .

Голосування: «за»-9,  «проти»- 1, «утримались»-0

 

8.Слухали:Башмакова Т.О. запропонувала обрати секретарем ГР Шпілєвого С.Є.

Вирішили:

Обрати секретарем ГР Шпілєвого С.Є.

Голосування: «за»-10,  «проти»- 0, «утримались»-0

 

 

 

 

 

Голова засідання                                                   Башмакова Т.О.

 

 

                     Секретар засідання                                                  Петрова Н.П.


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 26
переглядів: 7
візитів сьогодні: 9046
візитів всього: 516053