Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
Протокол №_5 засідання Громадської Ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

Протокол №_5__

засідання  Громадської Ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

 

22 квітня 2015 року                                                                                 місто Рубіжне

 

Присутні : - члени ГР:  Башмакова Т.О., Жаворонков О.В., Петрова Н. П., Семенов С.В., Соловйов В.І, Шпілєвий С.Е., Яценко К.В.

 

- гості: ГО «Правова опора» Воронкін С.М.; ГО « Антикорупційний регіональний фронт». Гурін М. М.; ГО « Ніхто Крім Нас» Доброжан В. В.; ГО «Нове життя. Рубіжне» Лапко Е. Е.;

 

Відсутні:-  Данильченко М.О.(на тренінгу), Феленко  О. Д. (не відомо), Сичова О.І. (не відомо), Крівошликов М.І. (хворіє),  Бутенко О.М.(не відомо), Ткаченко В.Г. (на праці).

 

Голова Громадської Ради- Башмакова Т.О., озвучила порядок денний засідання Громадської ради: 

 

Порядок денний:

1 Обговорення та затвердження змін до Положення та Регламенту Громадської ради.

2. Розгляд заявІГС на членство в Громадській раді.

3. Розгляд  заяви ГО « Люстраційний контроль» про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді.

4. Затвердження Запиту до секретаря Рубіжанської міської ради Мухтарову Д. Х. з питання надання повного комплекту документів, на підставі яких було прийнято рішення Рубіжанської міської ради  шостого скликання (48 сесія) від 29.01.2015р  за №48/20 « Про узгодження на реалізацію об’єкта нерухомого майна , яке є на балансі комунального підприємства « Житловий сервіс» Рубіжанської міської ради». 

5. Про затвердження Звернення до секретаря Рубіжанської міської ради Мухтарову Д. Х. з питання включення представника ГР до складу виконавчого комітету міської ради шостого скликання.

6. Про затвердження  Запиту на проведення громадської експертизи  на предмет: стан дотримання і виконання виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради положень «Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації  державної політики», затвердженого постановою КМУ від03.101. 2010 року № 996,а також «Порядкунадання гуманітарноїта іншоїдопомоги населенню Донецькоїта Луганськоїобластей», затвердженого Постановою КМУ від

30.01.2015 р. № 214.

7. Різне.

- затвердження експертних груп для підготовки питань, передбачених планом роботи ГР на другий квартал 2015р.

 

Слухали:-  Жаворонков О.В. запропонував затвердити порядок денний засідання.

Вирішили:Затвердити порядок денний засідання 22.04.2015р. Громадської ради.

Голосування: «за» –  7  чол.; «проти» –  0  чол.; «утрималося» –  0  чол.

 

1. Слухали:по першому питанню порядку денного:

1.Башмакова Т.О. доповіла, що вона у складі робочої групи:Шпілєвого С.Е.,Жаворонкова О.В., Феленко  О. Д. та Гуріна М. М. за завданням Громадської ради ретельно проработали Положення та Регламент Громадської ради, та запропонувала прийняти Положення Громадської ради у новій редакції з внесенням в нього Регламенту та усіх пропозицій що були раніше рекомендовані членами Громадської ради.

Вирішили:Прийняти Положення Громадської ради у новій редакції (Додаток №1).

Голосування: «за» – 7 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» –  0 чол. 
     2. Слухали: з другого питання порядку денного:

 Башмакова Т.О. доповіла про надходження заяв від ІГС на членство в Громадській раді:

 

1. ГО «Антикорупційний регіональний фронт» запропонувала  Гуріна Миколая  Миколайовича бути їх представником у Громадській раді.

Вирішили:Прийняти від ГО «Антикорупційний регіональний фронт» Гуріна Миколая Миколайовича у члени Громадської ради.

Голосування: «за» – 7 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» –  0 чол. 
 2. ГО «Ніхто Крім Нас»  запропонувала Доброжан Віталія Вікторовича бути їх представником у Громадській раді.

Вирішили:Прийняти від ГО «Ніхто Крім Нас» Доброжан Віталія Вікторовича у члени Громадської ради.

Голосування: «за» – 7 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» –  0 чол. 
 3. ГО «Нове життя. Рубіжне»  запропонувала Лапко Ельвіру Едуардівну бути їх

 представником у Громадській  раді.

Вирішили:Прийняти від ГО «Нове життя. Рубіжне» Лапко Ельвіру Едуардівну у члени Громадської ради.

Голосування: «за» – 7 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» –  0 чол. 
 4. ГО «Правова опора. Рубіжне»  запропонувала Воронкіна Сергія Григоровича бути їх представником у Громадській раді.

Вирішили:Прийняти від ГО «Правова опора. Рубіжне» Воронкіна Сергія Григоровича у члени Громадської ради.

Голосування: «за» – 7 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» –  0 чол. 
     3.Слухали: зтретього питання порядку денного:

1. Башмакова Т.О. зачитала заяву ГО « Люстраційний контроль» про відкликання свого представникаБутенко О.М. та припинення його членства в Громадській радіі заміна його на Колпакову Ольгу Володимирівну., яка буде представляти ГО «Люстраційний контроль» у Громадській раді.

 Вирішили:  Припинити членство в Громадській раді Бутенко О.М. у зв’язку з заявою ГО «Люстраційний контроль» та затвердити Колпакову Ольгу Володимирівну від ГО «Люстраційний контроль»у члени Громадської ради.

Голосування: «за»-11,  «проти»- 0, «утримались»-0

 

4.Слухали: з четвертого питання порядку денного:

Башиакову Т.О. яка зачитала Запит до секретаря Рубіжанської міської ради Мухтарову Д. Х. з питання надання повного комплекту документів , на підставі яких було прийнято рішення Рубіжанської міської ради  шостого скликання (48 сесія) від 29.01.2015р  за №48/20 « Про узгодження на реалізацію об’єкта нерухомого майна , яке є на балансі комунального підприємства « Житловий сервіс» Рубіжанської міської ради». 

Вирішили:Затвердити та направити Запит до секретаря Рубіжанської міської ради Мухтарову Д. Х. з питання надання повного комплекту документів , на підставі яких було прийнято рішення Рубіжанської міської ради  шостого скликання (48 сесія) від 29.01.2015р  за №48/20 « Про узгодження на реалізацію об’єкта нерухомого майна , яке є на балансі комунального підприємства « Житловий сервіс» Рубіжанської міської ради»  (Додаток№2)

Голосування: «за»-11,  «проти»- 0, «утримались»-0

 

5. Слухали:  з п’ятого питання порядку денного:

1. Петрова Н.П. запропонувала до складу виконавчого комітету міської ради шостого скликання рекомендувати від Громадської ради Гуріна М.М.

2. Соловйов В.І. запропонувала до складу виконавчого комітету міської ради шостого скликання рекомендувати від Громадської ради Шпілєвого С.Е.

3.Лапко Е.Е. запропонувала до складу виконавчого комітету міської ради шостого скликання рекомендувати від Громадської ради Феленко О.Д.

1. Голосування: за пропозицію щодо до складу виконавчого комітету міської ради шостого скликання рекомендувати від Громадської ради Гуріна М.М. «за»-9,  «проти»- 1, «утримались»-1.

2. Голосування: за пропозицію щодо до складу виконавчого комітету міської ради шостого скликання рекомендувати від Громадської ради Шпілєвого С.Е. «за»-1,  «проти»- 9, «утримались»-1.

Вирішили:Затвердити та направити звернення до секретаря Рубіжанської міської ради Мухтарову Д. Х. з питання включення представника ГР до складу виконавчого комітету міської ради шостого скликання, та рекомендувати включити до складу виконкому представника ГР – Гуріна М.М. (Додаток № 3).

Голосування: «за»-11,  «проти»- 0, «утримались»-0.

 

  6.Слухали:з шостого питання порядку денного:

 Соловйов В.І. доповів Запит на проведення громадської експертизи  на предмет: стан дотримання і виконання виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради положень «Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації  державної політики», затвердженого постановою КМУ від03.101. 2010 року № 996,а також «Порядкунадання гуманітарноїта іншоїдопомоги населенню Донецькоїта Луганськоїобластей», затвердженого Постановою КМУ від

 30.01.2015 р. № 214.

Вирішили: прийняти та направити Запит на проведення громадської експертизи  на предмет: стан дотримання і виконання виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради положень «Порядку проведення консультації з громадськістю з питань формування та реалізації  державної політики», затвердженого постановою КМУ від03.101. 2010 року № 996,а також «Порядкунадання гуманітарноїта іншоїдопомоги населенню Донецькоїта Луганськоїобластей», затвердженого Постановою КМУ від30.01.2015 р. № 214  (Додаток № 4)

Голосування: «за»-10,  «проти»- 0, «утримались»-1

 

  7.Слухали:  щодо сьомого питання -  різне:

 

7.1. Слухали:Гуріна М.М. який запропонував створити три експертні груп для підготовки питань, передбачених планом роботи ГР на другий квартал 2015р., з визначенням голів експертних груп.

 Вирішили: затвердити членів та голів експертних груп по напрямкам роботи:

1. З питання « Проведення  громадського обговорення діяльності Рубіжанської міської ради та її виконавчого комітету з кошторисних питань на утримання виконавчих органів влади» створити робочу групу у складі:

1.Феленко О.Д.- голова

2. Данильченко М.О.

3.Колпакова О.В.

4.Крівошликов М.І.

5.Лапко Е.Е.

6.Яценко К.В.

2. З питання проведення  громадської експертизи  діяльності Рубіжанської міської ради та її виконавчого комітету з питань житлова комунального господарства міста для підготовки пропозицій по удосконаленню роботи міськвиконкому у напрямку діяльності :

-організація та здійснення контролю за станом благоустрою;

- ремонт та утримання автодоріг та тротуарів;

ремонт та утримання засобів регулювання дорожнього руху;

- охорона міських кладовищ та інших місць поховання;

- вилов бродячих тварин тазахоронення трупів тварин  за 2014р та станом на 01.04.2015р.;

- організація озелення таохорона зелених насаджень;

-   збирання, транспортування та знешкодження побутових відходів;

-  санітарне очищення міської території,створити робочу групу у складі:

1. Гурін М.М.-голова

2. .Воронкін С.Г.

3. Данильченко М.О.

4 Жаворонков О.В.

5.Петрова Н.П.

6.Сичова О.І.

3.З питання проведення  громадської експертизи  діяльності Рубіжанської міської ради та її виконавчого комітету з питань житлова комунального господарства міста для підготовки пропозицій по удосконаленню роботи міськвиконкому у напрямку діяльності :

- утримання, поточний та капітальний ремонт житлового фонду;

- капітальне будівництво та реконструкція об'єктів соціальної сфери міста за 2014р та станом на 01.04. 2015р.;

-  підготовка об'єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період за 2014р та станом на 01.04. 2015р.;

-  утримання та ремонт ліфтового господарства,створити робочу групу у складі:

1.Шпілєвий С.Е.-голова

2 Гурін М.М.

3 Доброжан В.В.

4.Семенов С.В.

5.Соловйов В.І.             

 

Голосування : «за»-11,  «проти»- 0, «утримались»-0

 

7.2.Слухали:  пропозицію Петрової Н.П.  стосовно проведення наступного засідання:

06 травня о 15-00 .

Вирішили:

Наступне засідання ГР провести 06 травня о 15-00 .

Голосування: «за»-11,  «проти»- 0, «утримались»-0

 

 

 

Голова засідання                                                   Башмакова Т.О.

 

 

Секретар засідання                                               Шпілєвий С.Е.

 

 

 

Додаток№1

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при виконавчому комітеті

Рубіжанської міської ради.

нова редакція

РОЗДІЛ І. Загальні положення

 1.Громадська Рада при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради  (надалі – Рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2.Рада не є юридичною особою.

3.Громадська рада має бланк із своїми найменуваннями.

4. У своїй діяльності громадська Рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради.

5. Положення про громадську раду погоджується з виконавчим комітетом  Рубіжанської міської ради  , та схвалюється на її засіданні.

 РОЗДІЛ ІІ. Завдання Ради.

Основними завданнями Ради є:

1. Створення умов для реалізації  громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, у вирішенні питань місцевого значення.

2 Здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади .

3. Сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики.

РОЗДІЛ ІІІ.   Функції Ради

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1.Готує та подає виконавчому комітету Рубіжанської міської ради  (далі - орган) пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом. Такі пропозиції подаються головою Ради на підставі рішення громадської ради.

 2.  Готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю.

3. Подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу.

4. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

5.Здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання і протидію корупції.

6. Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання. Через уповноважену особу виконкому розміщує установчи документи, план роботи, керівний склад, протоколи засідань на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради та в інших засобах масової інформації.

7. При взаємодії  із засобами масової інформації члени Ради мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

8.Збирає, узагальнює та подає органам місцевого самоврядування інформацію про пропозиції інститутів громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

9.  Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність, який затверджується громадською радою на своєму засіданні.

РОЗДІЛ ІV. Права Ради.

1.Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо).

2. Організовувати   і   проводити   семінари,    конференції, засідання за круглим столом та інші заходи.

3. Отримувати  в установленому порядку від органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради.

4. Отримувати  від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю. Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

5.Залучати до роботи Ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

6..Рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Рубіжанської міської ради  та її виконавчого комітету, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

 6.1 Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Рубіжанської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.

6.2  Для проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Рубіжанської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням Ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени Ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

6.3  Результати проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Рубіжанської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.  7. Брати участь у розробці цільових програм, проектів рішень та інших нормативних актів, що регулюють питання розвитку м. Рубіжне.

8. Брати участь у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться органами місцевого самоврядування.

9.Може подати виконавчому комітету Рубіжанської міської ради пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені  орієнтовним планом проведення таких консультацій .

10.Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань що належать до компетенції ГР, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді.

11. Забезпечення секретаріату  Ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи Ради та проведення її засідань здійснює орган.

РОЗДІЛ V. Формування громадської ради

1.До складу Ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

2.Склад Ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3. Кількісний склад Ради визначається установчими зборами. Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

4. До складу Ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській Раді є індивідуальним.

5.Для формування складу Ради орган утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

6. Якщо при органі вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Ради.

7. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та органу, при якому утворюється громадська рада

8.Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов'язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті або газеті Рубіжанської міської ради  підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

9.Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності ІГС протягом останніх двох років.

10. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Ради, та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що повідомляється на офіційному сайті Рубіжанської міської ради.

11. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при органі до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

12. Протокол установчих зборів, відомості про склад Ради орган оприлюднює на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради. Орган затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

13.  Громадська Рада відкрита для прийняття до складу Ради протягом усього періоду її діяльності уповноважених представників інших інститутів громадянського суспільства у порядку:

- подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника до складу Громадської Ради, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності ІГС протягом останніх двох років.

14. ІГС має право замінити кандидатуру свого представника - члена Ради іншим своїм представником, направивши до Голови відповідне обґрунтування  у друкованому та електронному вигляді.

  Такі зміни, після їх прийняття, оприлюднюються на офіційному веб-сайті.

 15.Громадська Рада може ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень голови громадської ради або її члена:

- пропозиція про включення до порядку денного засідання Ради питання про дострокове припинення повноважень голови Ради або її члена подається в строки та в порядку, визначеному цим Положенням і має бути підтримана підписами не менш як третини членів громадської ради;

- після реєстрації подання про включення до порядку денного питання дострокового припинення повноважень голови Ради або її члена воно вважається таким, що включене до порядку денного засідання і не підлягає додатковому затвердженню;

- голосування про дострокове припинення повноважень голови Ради або її члена у разі висловлення йому недовіри  проводиться таємним голосуванням;

- рішення про дострокове припинення повноважень голови Ради вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало понад двох третин від загального складу громадської ради;

- припинення повноважень  голови Ради не має наслідком припинення повноважень його як члена громадської ради.

16. .Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення Ради у разі:

- звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень  та членства у раді;

- систематичної відсутності члена Ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

- неможливості члена Ради брати участь у роботі Ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Ради недієздатним або обмежено дієздатним;

- порушення Норм поведінки членами громадської ради передбачених цім Положенням;

РОЗДІЛ VІ.  Організація роботи громадської ради

1.Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів Ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

2.Голова Ради має заступників, які обираються з числа членів Ради шляхом рейтингового голосування.

3.Головою Ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

4. Голова громадської ради:

- організовує роботу громадської ради; скликає та організовує підготовку та проведення її засідання;

-  підписує протоколи, рішення Ради та інші документи від імені громадської ради;

-  забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, оприлюднює рішення громадської ради;

- представляє громадську раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади , об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, засобами масової інформацій, може брати участь у засіданнях колегії органу;

-  звітує перед громадською радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини загального складу Ради - у  визначений громадською радою термін;

-  вирішує інші питання, доручені йому громадською радою.

-  збирає і узагальнює пропозиції членів Ради щодо організації роботи Ради  та доводить для розгляду громадською радою;

включити, громадських слухань, круглих столів тощо;

-  в обов’язковому порядку інформує виконавчий комітет Рубіжанської міської ради  про ухвалені громадською радою рішення;

- організовує роботу заступників голови громадської ради, може передоручати їм частину своїх обов’язків та повноважень щодо організації роботи Ради, громадських слухань, круглих столів тощо;

- при взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору Ради може висловлювати голова Ради або за його дорученням заступник;

- голова Ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції Ради має послуговуватися виключно рішеннями Ради. У всіх інших випадках голова Ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію громадської ради.

6. Секретар Ради обирається з числа членів Ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

7. Функції секретаря Ради може виконувати працівник структурного підрозділу у звязку з громадськістю органу, який не є членом громадської ради.

8.Повноваження секретаря:

- веде та представляє на підпис голови Ради протоколи засідань та рішень Ради та заздалегідь доповідає стан їх виконань;

- забезпечує інформацію до членів Ради про дату, час, місце та порядок денний засідань громадської ради  шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 3 календарних днів до дати проведення засідання;

- надає матеріали (інформацію) рішень Громадської Ради, громадських слухань, круглих столів для розміщення на веб-сайті Рубіжанської міської ради  та газеті  Рубіжанської міської ради.

9.Члени ради, їх обов’язки та повноваження;

-  звітує перед громадською радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини загального складу Ради - у  визначений громадською радою термін;

- Члени Ради можуть брати участь у засіданнях виконавчого комітету Рубіжанської міської ради.  За рішенням виконавчого комітету Рубіжанської міської ради  можуть бути введені до складу виконавчого комітету Рубіжанської міської ради

-. Брати участь у засіданнях ГР, вносити пропозиції, формувати плані роботи ГР,входити до складу  комісії Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо).

РОЗДІЛ VIІ. Планування роботи

1.Робота Ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються рішенням Ради на її засіданнях.

2.Формування планів роботи Ради здійснюється головою Ради (або за його дорученням його заступником) спільно із секретарем Ради за пропозиціями членів громадської ради.

3.Планування роботи Ради з проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Рубіжанської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради  консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

4.Плани роботи Ради передбачають такі види заходів:

-     чергові засідання громадської ради;

- засідання постійних і тимчасових комісій ( у разі їх створення):

-  проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Рубіжанської міської ради;

-  проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

- заходи в межах проведення виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради  консультацій з громадськістю;

-  забезпечення інформування Рубіжанської міської ради  та її виконавчого комітету, громадськості про діяльність громадської ради;

- інші заходи в межах повноважень громадської ради.

5.План роботи Ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.

6.План роботи Ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

7.Члени Ради подають голові Ради свої пропозиції для включення до плану роботи Ради на рік та плану роботи Ради на квартал за місяць до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

8.Плани роботи Ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради та надсилаються секретарем Громадської Ради електронною поштою кожному члену Ради.

 9. Пропозиції або питання внесені, та підтримані не менш як трьома інститутами ГС мають бути внесені до порядку денного та розглянуті.

РОЗДІЛ VIIІ. Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

1. Основною  формою роботи громадської ради є засідання,  що проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал.

  2. Позачергові   засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

3.  Засідання громадської  ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому присутні не менш як половина її членів.

 4.    Засідання громадської ради проводяться відкрито.

5.     У засіданнях  громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу.

6.     За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

7.На початку засідання Ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

8.Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи Ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради.

9.З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання Громадська Рада має ухвалити рішення.

10.Проекти рішень Ради готуються та подаються членами Ради голові Ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за три  дні  до початку засідання Ради.

11.Усі проекти рішень, що надійшли до голови Ради, мають бути доведені до кожного члена Ради не пізніше як за один день до початку засідання Ради.

12.Головує на засіданні Ради голова Ради або за його дорученням один із  його заступників.

 13.Тривалість засідання Ради встановлюється його регламентом, але не повинна перевищувати 2 годин без перерви. Перерва в засіданні Ради може бути оголошена головуючим на засіданні за пропозицією членів Громадської ради. За рішенням Ради тривалість засідання може бути подовжена не більше ніж на одну годину.

14.Учасники засідання можуть установлювати ліміт часу на розгляд кожного питання. Зокрема, для доповіді відводиться до 15 хвилин, співдоповіді - до 10 хвилин, виступів - до 5 хвилин, запитань - до 2 хвилин, відповідей - до 2 хвилин, заключного слова - до 5 хвилин. Загальна тривалість розгляду питання - до 40 хвилин, якщо інше не буде встановлено членами Ради на засіданні.

15.У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасник засідання може внести пропозицію про припинення обговорення питання. В цьому разі головуючий інформує присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування. За необхідності засідання без обговорення приймає рішення про збільшення часу для обговорення питання денного.

16.Під час обговорення питання порядку денного або проекту рішення член Громадської Ради, який бажає висловити думку або поставити запитання, піднімає руку, після чого головуючий на засіданні запрошує його до слова або виступу. Виступаючий чітко називає своє прізвище, ім'я, по батькові та організацію, яку він представляє. Головуючий надає слово або запрошує до виступу по черзі, в порядку надходження заявок від бажаючих висловитися.

17.Виступ учасника засідання з одного й того ж питання більше двох разів не допускається.

18. Перше засідання Громадської Ради після проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської Ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні Ради головує голова ініціативної  групи до того часу поки не буде обраного голову Громадської Ради нового складу;

2) перше засідання Ради після проведення установчих зборів для формування нового складу Ради скликається головою ініціативної  групи у період не пізніше як у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до Громадської Ради.

19. На першому засіданні Громадської Ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

20. Експертні групи, тимчасові комісії Ради можуть бути створені рішенням Ради у разі необхідності.

 20.1 Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні Ради, підготовки та проведення окремих заходів Ради.

 20.2   Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

20.3. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени Ради за власним бажанням.

Окремим рішенням Ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники виконавчого комітету  Рубіжанської міської ради, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

20.4. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

20.5 Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

20.6 Постійну та тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням Ради з числа членів Ради, які входять до складу цієї комісії.

21. Рішення    громадської    ради    приймається   відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні.  У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

22. Рішення Ради підписуються головою Ради та секретарем.

23.Під час проведення засідання Ради секретар Ради веде та складає протокол.

24.     Рішення Громадської Ради мають рекомендаційний характер  і  є обов'язковими для розгляду органом.

25.     Рішення органу,  прийняте за результатами розгляду пропозицій Ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття  в обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів Ради та  громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на офіційному   веб-сайті   органу  та  в  інший  прийнятний  спосіб. Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування пропозицій Ради або причини їх відхилення.

РОЗДІЛ ІХ. Норми поведінки членів громадської ради.

1.Член Ради при здійсненні покладених на нього повноважень зобов'язаний:

- керуватися загальноприйнятими морально-етичними нормами та суспільними інтересами;

- чесно, розумно, сумлінно виконувати свої обов'язки, ставитися до колег з  повагою, довірою та доброзичливо;

- утримуватися в публічній полеміці від грубих і некоректних висловів;

- дбати про підвищення авторитету громадської ради;

- керуватися принципами законності, неупередженості та справедливості;

- при роботі в якості члена Ради не допускати будь-яких форм публічної підтримки політичних партій;

- сприяти представникам засобів масової інформації в об'єктивному висвітлення діяльності громадської ради, шанобливо ставитися до професійної діяльності журналістів;

- не допускати висловлювань, заяв, звернень від імені Ради або її робочих органів, не будучи на те ними уповноваженим;

- своєчасно і сумлінно виконувати рішення і доручення Ради та її робочих органів.

- інформувати органи громадської ради, в яких він бере участь, про обставини, за яких він не може бути неупередженим.

2.У разі порушення встановленими Положенням норм поведінки на засіданні Ради або засіданнях робочих органів та інших заходах головуючий попереджає виступаючого про неприпустимість подібних дій, а в разі їх продовження позбавляє його права виступу або права бути присутнім на засіданні або заході.

.3.У разі систематичного або грубого порушення членом Ради встановленими Положенням норм поведінки його повноваження можуть бути припинені.

4.Під грубим порушенням норм, встановлених цим Положенням розуміється такі дії, що дискредитують громадську раду та негативно впливають на здійснення її повноважень.

РОЗДІЛ Х.  Заключні положення.

1. Засідання громадської ради  повноважені при наявності  п’ятдесяти відсотків від  численності її складу.

2.Положення Ради затверджується громадською радою на її засіданні більшістю голосів.

3.Пропозиції щодо змін до Положення, оформлені письмово з відповідним обґрунтуванням і вмотивуванням, подаються членами громадської ради голові Ради на розгляд на черговому або позачерговому засіданні громадської ради. Рішення про внесення змін приймаються на її засіданні більшістю голосів усіх членів Ради.

 

 

 

 

 

Додаток№2

ГРОМАДСЬКА РАДА

при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

пл. Леніна, 2, м. Рубіжне, Луганська обл.,  Україна, 93000
тел. (6453)

                                                   Е-mail: rubezhnoe-tab@mail.ru ; http://www.rubizhne.lg.ua/

 

    16

від

22.04.2015р.

 

 

                                               

 

Секретарю Рубіжанської  міськоїради Мухтарову   Д. Х.

 

 

 

Мухтарову   Д. Х.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИТ

Шановний Дмитро Хайдаровичу!

 

 Громадська рада при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради, керуючись Постановою КМУ від 03.11.2010р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та п. 5 п.п.4 «Типового положення», затвердженого  цією Постановою, для визначення правомірного прийняття рішення Рубіжанської міської ради  шостого скликання (48 сесія) від 29.01.2015р  за №48/20 « Про узгодження на реалізацію об’єкта нерухомого майна , яке є на балансі комунального підприємства « Житловий сервіс» Рубіжанської міської ради.»  отримала від Вас ( лист №28/825 від 07.04.2015р) копії Свідоцтва про право власності на нерухоме майно та Витяг з Держреєстру  речових прав на нерухоме майно  про реєстрацію права власності. На  підставі цих документів неможливо зробити висновки щодо правомірності  прийняття рішення міської ради за №48/20 .

 Просимо Вас додатково  надати копії документів на підставі яких комунальному підприємству « Житловий сервіс» надано Свідоцтво про право власності на нерухоме майно та забезпечити знайомство с документами ОСББ « Оберіг-17», а саме:

- Свідоцтво про реєстрацію ОСББ « Оберіг-17»;

- протоколи зборів, починая з 2009р по 01.04.2015р.;

- технічний паспорт на будинок;

- комплект документів на власність землі,

у термін відповідно  ст.20 Закону України « Про доступ до публічної інформації».

 

З повагою,

Голова Громадської ради                                                             

                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                     Додаток№3

 

 

 

ГРОМАДСЬКА РАДА

при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

пл. Леніна, 2, м. Рубіжне, Луганська обл.,  Україна, 93000
тел. (6453)

                                                   Е-mail: rubezhnoe-tab@mail.ru ; http://www.rubizhne.lg.ua/

 

    17

від

22.04.2015р.

 

 

                                                

Секретарю Рубіжанської  міськоїради

Мухтарову   Д. Х.

 

 

 

 

Шановний Дмитро Хайдаровичу!

 

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики просимо Вас прийняти до складу виконавчого комітету міської ради шостого скликання представника Громадської ради Гуріна Миколу Миколайовича, відповідно ст.ст. 26, 42, 50, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України  від 3 листопада 2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», та рішення № 5 від 22.04.2015р. засідання Громадської ради.

 

 

        

  З повагою,

Голова Громадської ради                                                             

 

 

 

       

ГРОМАДСЬКА РАДА

при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

пл. Леніна, 2, м. Рубіжне, Луганська обл.,  Україна, 93000
тел. (0508890920)

                                                   Е-mail: rubezhnoe-tab@mail.ru ; http://www.rubizhne.lg.ua/

                                                                                                                                                               

Додаток №4

    18

від

22.04.2015р.

 

 

                                                

Секретарю Рубіжанської  міськоїради

Мухтарову   Д. Х.

 

 

 

 

ЗАПИТ НА ПРОВЕДЕНИЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 

Відповіднодо статей 9, 31,32 Закону України "Про інформацію"від 02.10.1992р №2657-12,пункту 3, 4   Порядку сприяння проведенню громадськоїекспертизи діяльності  органів виконавчої  влади,затвердженого постановою КМУ від

05.11.2008 року № 976, просимо посприяти у проведенні громадськоїекспертизи діяльностіВиконавчого комітету Рубіжанської  міськоїради.

Подаємо інформацію,  яка необхіднадля проведення громадської експертизи:

1)  найменування об'еднання громадян, що здійснюватиме громадську експертизу:Громадська рада при виконавчому комітеті Рубіжанської  міської ради, затверджена рішенням від 17 березня 2015 року № 66;

2)  предмет і  мета громадськоїекспертизи:

- предмет громадськоїекспертизи:стан дотримання і виконання виконавчим комітетом Рубіжанськоїміськоїради положень «Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації  державноїполітики», затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010року № 996,а також «Порядкунадання гуманітарноїта іншоїдопомоги населенню Донецькоїта Луганськоїобластей», затвердженого постановою КМУ від30.01.2015 р. № 214;

- мета громадськоїекспертизи:оцінка діяльності виконавчого комітету Рубіжанськоїміськоїради щодо забезпечення участі громадськостіу формуванніта реалізаціїдержавноїполітики, ефективностіприйняття івиконання рішень КМУ,внесення пропозиціїщодо покращення залучення громадськостідо участі в цьому процессі,підготовка пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх урахування органами виконавчоївлади у своїй роботі;

3)   перелік документів та інших матеріалів,необхідних для проведення громадської експертизи:

3.1.  Копіїприйнятих рішень про залучення представників органів місцевого самоврядування, благодійних,  волонтерських та інших  громадських організацій  до розподілугуманітарноїта іншої допомоги;

3.2.  Копіївідомостей про номенклатуру та обсяг необхіідноїдопомоги,якіпредставлялись в Луганську облдержадміністрацію;

3.3.  Копії інформаціїпро надану допомогу (кількість осіб, які отримали допомогу, вид та їїобсяг).

 

  З повагою,

Голова Громадської ради                                                              


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 15
переглядів: 15
візитів сьогодні: 11075
візитів всього: 515593