Головне меню
Пошук по сайту
 
Корисні посилання
ПРОТОКОЛ №2 засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

протокол №2

засідання  Громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

20 лютого 2015 року                                                                                м. Рубіжне.

Присутні:

-    члени Громадської Ради: Башмакова Т.О,  Бутенко О.М,  Жаворонков О. В, Семенов С.В,  Сичова О.І.,  Соловйов В.І., Феленко О.Д, Шпілєвий С.Е.

-    представник міського виконкому Смагалюк Н.М.

-     представники громадських організацій: Данильченко М.О. - Громадська організація       « Правозахисний рух в підтримку прав біженців та відновлення демократичного Донбасу», Петрова Н.П. - Громадська організація « Ринок»,  Яценко К.В- Громадська організація «Трибун».

Відсутні: Кривошликов М.І. через хворобу, Ткаченко В.Г. на праці

Голова Громадської Ради- Башмакова Т.О., озвучила порядок денний другого засідання Громадської ради: 

Порядок денний:

 

1.Розгляд заяв ІГС на членство в Громадській раді.

2. Інформація про результати анкетування .

3. Закріплення членів ГР за комісіями.

4. Затвердження перспективного плану роботи ГР на 2015 рік.

5. Різне.

 

 Слухали: -  Шпілєвий С.Е запропонував затвердити порядок денний засідання.

Голосування: «за» –    8  чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

 

1. Слухали:по першому питанню порядку денногоБашмакова Т.О. доповіла, що надійшло заяви про вступу до Громадської ради від 3-х інститутів громадського суспільства. Дані заяви відповідають вимогам Постанови № 996 та зареєстровані.  Представляти Громадську організацію « Правозахисний рух в підтримку прав біженців та відновлення демократичного Донбасу» запропоновано Данильченко М.О. Громадську організацію « Ринок» - Петрову Н.П,  Громадську організацію «Трибун» - Яценко К.В. Башмакова Т.О. запропонувала відкрите голосування підняттям руки за кожну кандидатуру.
Голосування: «за» –    8  чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол. 

На голосування виноситься кандидатури :

   1. Данильченко М.О. - Громадська організація « Правозахисний рух в підтримку прав . біженців та відновлення демократичного Донбасу».

Голосування: «за» –    8  чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол. 
 2. Петрова Н.П. - Громадська організація « Ринок».
Голосування: «за» –    8  чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол. 

3 Яценко К.В- Громадська організація «Трибун».

 Голосування: «за» –    8  чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол. 

До складу Громадської ради ввійшли:

Данильченко М.О.,  Петрова Н.П., Яценко К.В..

 

  2. Слухали: по другому питанню порядку денного:

1. Башмакова Т.О. надала інформацію про результати анкетування і зауважила, що до роботи в Громадській раді потрібно відноситися відповідально.

 2. Феленко О.Д. запропонувала додати до «Положення про ГР» наступне: з метою посилення мотивації більш успішної роботи членів ГР заслуховувати звіт кожної особи  стосовно виконаної роботи в своїй комісії за кожен квартал, по-перше, і одразу виключати особу за незадовільну роботу з членів ГР .

3.  Соловйов В.І. заперечив, що це може стати на заваді спільній роботі. Краще у разі невиконання своїх обов’язків членом ГР заслухати його звіт на засідання і, якщо роботу буде визнано незадовільною, просити ГО, представником якої є такий член ГР, відкликати дану особу з ГР.

Постановили: Додати до «Положення про ГР» в  РОЗДІЛ VII. Норми поведінки членів громадської ради  пункт 5 : «У разі невиконання членом ГР своїх обов’язків вимагати від ГО, яка рекомендувала особу, відкликання її з членів ГР з подальшою заміною на іншого представника даної ГО ».

Голосування: «за» –    11 чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     2     чол.

 

3. Слухали: по третьому  питанню порядку денного  Башмакова Т.О запропонувала наступне закріплення членів ГР, згідно їх побажань,  за комісіями  Громадської ради:

1. З питань економічного розвитку, бюджету та фінансів ( Феленко О.Д., Шпілєвий С.Є.).

2. З питань розвитку підприємницької діяльності,комунальної власності, приватизації, містобудівництва та земельних відносин ( Крівошликов М.І., Петрова Н.П., Яценко К.В.).

3. З питань житлово - комунального господарства.( Башмакова Т.О., Семенов С.В).

4.З питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Соловйов В.І.Сичова .О.І.)

5. З питань забезпечення законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян ( Жаворонков О.В.).

6. З гуманітарних питань: освіти, культури, духовності та сім ї (Бутенко О.М.,    Данильченко М.О.).

7.З питань молодіжної політики та спорту ( Ткаченко В.Г.).

Постановили: Закріпити за комісіями  таких членів ГР  затвердити.

Голосування: «за» –    11  чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

4. Слухали: по четвертому  питанню порядку денного:

1. Башмакова Т.О. зачитала перспективний план роботи ГР на 2015 рік.(Додаток №1).

2. Соловйов В.І. запропонував: в зв’язку з тим, що перспективний план роботи ГР на 2015 рік обговорювався з усіма  членами Громадської радів режимі он – лайн( документальний обмін по електронній пошті) , прийняти його за основу і в цілому. 

Постановили: перспективний план роботи ГР на 2015 рік прийняти за основу і в цілому. 

Голосування: «за» –    11   чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

2. Башмакова Т.О. запропонувала кожній комісії розробити свій план дій на 1-й квартал цього року.

Постановили:до 26.02.15 кожній комісії розробити план дій на березень місяць.. Голосування: «за» –    11   чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

5. Слухали: по п’ятому  питанню порядку денного – різне:

1. Башмакова Т.О. доповіла про те що почали звертатися до ГР громадяни за допомогою, а саме:

- переселенці за матеріальною допомогою;

- підприємці  скаржились на робітників ДПІ за порушення ними законодавства при надання  звітів уповноваженими особами, за накладання пені за те, що банки не своєчасно перерахували податки, про накладання штрафів в період проведення АТО;

- громадянка  по захисту громадянських прав та бездіяльність міської міліції;

- найменні робітники про несплату роботодавцями заробітної плати.

 

2. Яценюк К.В. розповіла про роботу УТСЗН  з переселенцями.

3. Феленко О.Д. запропонувала ГР разом з міськвиконкомом та БФ Романовського О, Цибулі С, та ГО «Червоний Хрест» обговорити питання організації, надання та обліку гуманітарної допомоги переселенцям, з метою запобігання зловживань та корупції.

4. Соловйов В.І. розповів  про процедуру оформ­лення дозвільних документів для громадян, які змушені в силу обставин відвідувати тимчасово окуповані території.  Одержання дозволів на сьогодні громіздка, складна і часто важко зрозуміла для громадян. Вона вимагає витрат часу від 15 діб до місяця і значних грошових коштів на проїзд до міста Старобільську. 

 Постановили:

1.Провести зустріч ГР з БФ Романовського О, Цибулі С, та ГО «Червоний Хрест» та розробити спільний план дій з питань організації, надання та обліку гуманітарної допомоги переселенцям. 

Термін: до 10.03.2015.  Відповідальні - Феленко О.Д. та Соловйов В.І.

Голосування: «за» –    11   чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

2.Підготувати звернення до Голови Луганської обласної держаної адміністрації

 Москалю Г.Г. з проханням спрощення про процедуру оформ­лення дозвільних документів для громадян, які змушені в силу обставин відвідувати тимчасово окуповані території. 

Термін: до 26.02.2015.  Відповідальні - Соловйов В.І.

 Голосування: «за» –    11   чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

 3. Підготувати звернення до начальника міської ДПІ для отримання роз’яснення  по скаргам та  зверненням підприємців та громадян .

 Термін: до 26.02.2015.  Відповідальні – Шпілєвий С.Є.

Голосування: «за» –    11   чол.; «проти» –    0      чол.; «утрималося» –     0     чол.

 

 

 

Голова зборів    ______________________ /  Башмакова Т. О. _/

 

Секретар зборів  _____________________ /     Бутенко О.М./

 

ДОДАТОК №1

 

П Л А Н   Р О Б О Т И

громадської  ради при Рубіжанській міській раді на 2015 рік

 

№ З/П

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

1

Проведення спільного засідання з керівниками відділів, управлінь та постійних депутатських комісій Рубіжанської міської ради з метою налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації

державної політики.

До 16 березня

 

Члени Громадської Ради

2

Ознайомлення з роботою усіх відділів та структурних підрозділів міської ради та розробка пропозицій щодо удосконалення їх праці, для чого:

- заслухати звіти керівників усіх відділів та структурних підрозділів міської ради про їх діяльність у 2014р та плани роботи на 2015р.

 

До 25 березня

 

Члени Громадської Ради

3

Ознайомлення зі станом виконання  міської Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в м.Рубіжне Луганської області на 2014-2015 роки

 

До 10 березня

 

Члени Громадської Ради

4

Ознайомлення зі станом виконання та дієздатність програм, які здійснюються у сфері охорони здоров’я , навчання, культури та спорту, економіці, ЖКГ.

 

До 10 березня

 

Члени Громадської Ради

5

 Для сприяння налагодженню   системного   діалогу  органів  виконавчої  влади  з громадськістю,  підвищенню якості  підготовки  рішень  з  важливих питань  державного  і  суспільного життя з урахуванням громадської
думки,  створенню умов для участі громадян у розробленні  проектів таких рішень, заслухувати звіти керівників 
усіх відділів та структурних підрозділів міської ради.

 

Протягом року  

 

 

Члени Громадської

Ради

6

Приймати участь в межах проведення виконавчим комітетом Рубіжанської міської ради консультацій з громадськістю.

Протягом року.

Члени громадської  ради

7

Відвідання засідань депутатських комісій міської ради

Постійно

Члени громадської  ради

8

Відвідання сесій міської ради

За необхідністю

Члени громадської  ради

9

Проведення консультацій з громадськістю з питань  , що стосуються суспільно-економічного розвитку міста, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

 

Постійно

Члени громадської  ради

10

Забезпечення обміну інформацією з іншими громадськими  радами області, країни.

Постійно

Члени громадської  ради

11

Висвітлення діяльності громадської  ради у засобах масової інформації.

 

Постійно

 

Данильченко М.О.

 

                                                                                                             


Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті: 35
переглядів: 7
візитів сьогодні: 9086
візитів всього: 516053