8 грудня 2018 року проведено засідання з головами ОСББ щодо реалізації нового Закону "Про житлово-комунальні послуги" в частині управління багатоквартирним будинком

18.12.2018
1422

В ході засідання, яке відбулося 8 грудня 2018 о 10.00 год у малій залі виконкому розглянуті питання:

1. Реформування житлово-комунального господарства, в частині:

 • форми управління багатоквартирними будинками;
 • особливості та вимоги до управителів;
 • моделі договірних відносин щодо надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку

2. Питання надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

3. Інформація про внески і платежі, затверджені загальними зборами об’єднання.

В обговоренні прийняли участь керівники структурних підрозділів житлово-комунального господарства, представники ОСББ міста та КП «БТІ».

Головний інженер КП «БТІ» Рубіжанської міської ради Моїсєєв С. П., по-перше, повідомив про заборгованість об’єднань перед КП «БТІ», які на даний час не мають договорів з РЕМ ТОВ «ЛЕО» на постачання електроенергії для освітлення місць загального користування, ліфтів, та про необхідність прийняття заходів щодо погашення цієї заборгованості.

По- друге: Виходячи з того, що на даний час декілька будинків, в яких створено об’єднання, знаходяться на обслуговуванні в КП «БТІ», зробив акцент на встановленні і надалі конструктивної співпраці за укладеними на вибір ОСББ договорами на управління багатоквартирних будинків, як з КП «БТІ, так і КП «Муніципальний сервіс», у зв’язку з переходом від послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій до послуги з управління ББ.

Щодо питання 1.

З прийняттям 09.11.2017 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», відбулося значне реформування відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Закон «Про ЖКП» врегульовує відносини з питання надання ЖКП на договірних засадах, управління будинком, оплати за послуги, а також моделі організації договірних відносин (індивідуальний договір і колективний договір про надання комунальних послуг) і для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач). Дає можливість для населення обирати модель співпраці з постачальниками послуг з теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води. Визначає відповідальних за якість наданої послуги, та відповідальних за абонентське обслуговування та обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

А також передбачено монетизацію субсидії з 2019 року.

Статтею 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначено житлово-комунальні послуги, до яких належать:

 1. житлова послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком.

Послуга з управління багатоквартирним будинком включає:

 • утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів тощо;
 • закупівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку;
 • поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

2) комунальні послуги - послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Таким чином, на законодавчому рівні не передбачено послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, утримання визначено як невід’ємну складову управління.

Питання щодо форм управління багатоквартирними будинками:

За загальним правилом для всіх співвласників відповідно до ст. 9 Закону № 417 формами управління багатоквартирним будинком є:

 • управління багатоквартирним будинком його співвласниками;
 • управління багатоквартирним будинком управителем;
 • управління багатоквартирним будинком ОСББ

Прийняття такого рішення відбувається на загальних зборах співвласників.

У разі, якщо співвласниками обрано форму управління у багатоквартирних будинках та створено ОСББ, то прийняття ними рішень відбувається відповідно до процедури, яка прописана у Законі України «Про ОСББ».

Отже, ОСББ – одна із форм управління,

Нормами Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III (далі — Закон № 2866-III) закріплено, що ОСББ створюється власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна й управління, утримання й використання спільного майна.

Відповідно до статті 12 ЗУ «Про ОСББ», управління багатоквартирним будинком здійснює об’єднання через свої органи управління, або за рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково) управителеві або асоціації. Тобто, ОСББ, може здійснювати управління багатоквартирним будинком самостійно, без залучення третіх осіб.

Отже, коли співвласники створили ОСББ, то можливі такі варіанти:

 • ОСББ самостійно здійснює управління багатоквартирним будинком або через асоціацію;
 • ОСББ залучає управителя для виконання всіх або частини функцій.

Особливості та вимоги до управителів. При виборі управителя будинку, співвласникам слід звертати увагу, по-перше, досвід роботи управителя, а також наявність і кваліфікація персоналу управителя, по-друге, матеріально-технічне забезпечення управителя (транспортні засоби, обладнання, інструменти, інвентар), загальногосподарського користування (комп’ютерна та оргтехніка, засоби зв’язку, програмне забезпечення, приміщення, по-третє, цінова пропозиція і перелік послуг, а також фінансова спроможність управителя.

Слід пам’ятати, що рішення щодо визначення управителя, яким може бути фізична особа-підприємець або юридична особа, приймається загальними зборами ОСББ про що складається протокол загальних зборів співвласників. У такому випадку обов’язковим є укладання Договору на надання послуг із управління багатоквартирним будинком

У цьому разі вартість послуг із управління зазначається у Договорі за домовленістю сторін. (Законом "Про ЖКП" на управителя покладено обов’язок вести окремий облік доходів і витрат щодо кожного багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні).

Отже, відносини з управління регулюються договором, укладеним між об’єднанням і управителем, умови якого повинні відповідати умовам Типового договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства. (ПКМУ від 05.09.2018 № 712 «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком», додається: http://zakon.rada.gov.ua//712-2018-%D0%BF.

Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не визначено договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, та включає:

1) витрати на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території і поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку відповідно до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, крім витрат на обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги, у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем;

2) винагороду управителю, яка визначається за згодою сторін.

Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території є невід’ємною частиною договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території враховує обов’язковий перелік робіт (послуг) (Наказ Мінрегіону та ЖКГ України від 27.07.2018 № 190), що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, а також періодичність виконання (надання) робіт (послуг) з утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території.

На вимогу споживача надається інформація про фактичні витрати управителя відповідно до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території.

Контролювати управителя повинні самі співвласники багатоквартирного будинку - і в разі, якщо його послуги не є задовільними, просто обрати собі нового управителя або взагалі змінити форму управління.

За умови коли ОСББ самостійно здійснює управління багатоквартирним будинком:

Вищим органом управління об'єднання є загальні збори. Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.

Об’єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його у порядку, встановленому Законом «Про ОСББ» та статутом об’єднання.

У разі, якщо управління будинком здійснюється об’єднанням самостійно, згідно з діючим законодавством, внески (платежі) на управління багатоквартирним будинком затверджуються загальними зборами ОСББ. Для фінансування самозабезпечення об’єднання співвласники сплачують відповідні внески і платежі в розмірах, установлених загальними зборами об’єднання.

Детальна інформація щодо моделей договірних відносин з надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, кожну з них окремо, наведено на стор.6-8, додається.

Щодо питання 2. Надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» з метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, в яких створено об’єднання, пільг та субсидій для відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком внески і платежі визначаються у розмірах, затверджених загальними зборами об’єднання, але не більше встановленого згідно із законодавством граничного розміру відповідних витрат.

Одночасно повідомляємо, що Постановою КМУ № 840 від 17.10.2018, установлено, що під час надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій застосовується соціальна норма житла, яку визначено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”, для оплати послуги з управління багатоквартирним будинком.

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 409 установлено соціальну норму житла, в межах якої надаються громадянам субсидії та пільги на оплату послуг із управління багатоквартирним будинком, витрат на управління будинком, а також визначено соціальний норматив для оплати житлової послуги – послуги з управління багатоквартирним будинком, зокрема:

1. Установити соціальну норму житла, в межах якої держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, для:

1) оплати житлової послуги - послуги з управління багатоквартирним будинком; витрат на управління багатоквартирним будинком - 13,65 кв. метра загальної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство;

2) оплати комунальних послуг - послуг з постачання теплової енергії для централізованого опалення; з постачання та розподілу природного газу або постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення незалежно від джерела та виду енергії - 13,65 кв. метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство.

2. Установити соціальну норму житла, в межах якої держава надає громадянам пільги на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком для:

1) оплати житлової послуги - послуги з управління багатоквартирним будинком; витрат на управління багатоквартирним будинком - 21 кв. метр загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;

2) централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду енергії - 21 кв. метр опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю......

9) для оплати житлової послуги - послуги з управління багатоквартирним будинком; витрат на управління багатоквартирним будинком, що визначаються за такою формулою:

СНжп = (Пмін × Ксрв) / СРзпж,

де СНжп - соціальний норматив житлової послуги, витрат на управління багатоквартирним будинком, гривень на 1 кв. метр;

Пмін - законодавчо встановлений на відповідну дату розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, гривень;

Ксрв - коефіцієнт середнього по Україні розміру витрат домогосподарств на утримання житла, що становить 0,15;

СРзпж - середній розмір загальної площі житла на одне домогосподарство одержувачів пільг або субсидій у багатоквартирних будинках, що становить 48,87 кв. метра.

Залежно від особливостей регіонів та типу будівель соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, встановлені підпунктом 1 цього пункту, визначаються з урахуванням коригуючих коефіцієнтів згідно з додатками 1 і 2.

Передбачені законодавством пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються споживачу в грошовій формі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. {Частина третя статті 11 вводиться в дію з 1 січня 2019 року - див. пункт 1 розділу VI}.

Щодо питання 3. Інформація про внески і платежі, затверджені загальними зборами об’єднання.

Для узагальнення інформації з метою здійснення моніторингу щодо розміру внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком, просимо надати до Управління ЖКГ Рубіжанської міської ради, інформацію про внески і платежі в розмірах, затверджених загальними зборами співвласників Вашого об’єднання, в письмовому або електронному вигляді.

У разі зміни розміру внесків на управління багатоквартирним будинком, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків подати інформацію про новий розмір таких внесків до УПСЗН м. Рубіжне.

ЗРАЗОК

Начальнику УПСЗН міста Рубіжне

Н. Ковтун

ОСББ «__________________» повідомляє, що загальними зборами співвласників об’єднання прийнято рішення щодо зміни розміру внесків та платежів на управління багатоквартирним будинком з 2018р. Затверджений розмір внесків складає ____ грн./1 кв.м.

Протокол загальних зборів ОСББ «____________» від____ 2018 р. № , витяг з якого додається.

Го Голова правління ОСББ П.І.Б.


« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись