Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу державного архітектурно-будівельного контролю Рубіжанської міської ради Луганської області (КОНКУРС СКАСОВАНО)

14.01.2022
398
Рубіжанська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу державного архітектурно-будівельного контролю Рубіжанської міської ради Луганської області (КОНКУРС СКАСОВАНО).
Кваліфікаційні і професійні вимоги до претендентів на посаду:
- громадянство України;
- вільне володіння державною мовою;
- навички досвідченого користувача комп’ютерної техніки;
- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра;
- без вимог до стажу роботи.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають такі документи:
- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- копію документа, який посвідчує особу;
- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
- документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.
Термін подачі документів - 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Рубіжанської міської ради (по 11.02.2022)
Прийом документів здійснюється за адресою:
м. Рубіжне, пл. Володимирська, 2, каб. 354.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру і умов оплати праці за телефоном: 066 893 6616
Перелік питань
для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади головного спеціаліста
відділу державного архітектурно-будівельного контролю Рубіжанської міської ради Луганської області
І. Питання на перевірку знання Конституції України.
1. Основні розділи Конституції України.
2. Форма правління в Україні (ст. 5).
3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
4. Об’єкти права власності Українського народу (ст. 13,14).
5. Найважливіші функції держави та державні символи України (ст. 17,20).
6. Конституційне право на працю, освіту та соціальний захист (ст. 43,53,46).
7. Обов’язки громадянина України (ст. 65-68).
8. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).
9. Порядок обрання Президента України та його повноваження (ст. 103,106).
10. Склад та повноваження Кабінету Міністрів України (ст. 114,116,117).
11. Повноваження місцевих державних адміністрацій (ст. 119).
12. Державний бюджет України (ст. 96).
13. Система адміністративно-територіального устрою України (ст. 133).
14. Система судів в Україні (ст.125).
15. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).
ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, та поняття посадової особи (ст. 1,2).
2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5).
3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4).
4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (ст. 6).
5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9).
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 10-11).
8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (ст. 12).
9. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 14,15).
10. Просування по службі та кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст. 15,16).
11. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 17).
12. Граничний вік перебування на службі та підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст. 18,20).
13. Оплата праці, відпустки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 21).
14. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 21,22).
15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст. 23,24).
IІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»
1. Визначення термінів «корупція» та «корупційне правопорушення» згідно із Законом України «Про запобігання корупції» (ст. 1).
2. Визначення термінів «корупційне правопорушення» та «неправомірна вигода» згідно із Законом України «Про запобігання корупції» (ст. 1).
3. Визначення термінів «близькі особи» та «суб’єкти декларування» згідно із Законом України «Про запобігання корупції» (ст. 1).
4. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»
(ст. 3).
5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст. 21).
6. Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23).
7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25).
8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28).
9. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (ст. 34).
10. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст. 36).
11. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (ст. 44).
12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45).
13. Спеціальна перевірка (ст. 56).
14. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (ст. 60).
15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65).
IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
4. Територіальні громади (стаття 6).
5. Місцевий референдум (стаття 7).
6. Загальні збори громадян (стаття 8).
7. Місцеві ініціативи ( стаття 9).
8. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування ( стаття 10).
9. Виконавчі органи рад ( стаття 11).
10. Міський голова ( стаття 12).
11. Громадські слухання (стаття 13).
12. Органи самоорганізації населення (стаття 14).
13. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).
14. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами (ст.17,18).
15. Статут територіальної громади міста (стаття 19).
V. Перелік питань з урахуванням специфіки вакантної посади головного спеціаліста відділу державного архітектурно-будівельного контролю Рубіжанської міської ради Луганської області.
1. Державний архітектурно-будівельний контроль (ст. 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
2. Відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (ст. 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»).
3. Реєстрація декларації («Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» затверджених постановою КМУ від 13 квітня 2011р. №461).
4. Ідентифікатор об’єкта будівництва та закінченого будівництвом об’єкта (ст. 262 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
5. Повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт («Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт» затверджений постановою КМУ від 13 квітня 2011р. №466).
6. Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (ст. 4 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»).
7. Дозвіл на виконання будівельних робіт («Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт» затверджений постановою КМУ від 13 квітня 2011р. №466).
8. Державний архітектурно-будівельний нагляд (ст. 411 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
9. Організація планування та забудови територій (ст. 8 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
10. Право на виконання будівельних робіт (ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
11. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
12. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб (ст. 25 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
13. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
14. Проектна документація на будівництво (ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
15. Знесення самочинно збудованих об’єктів (ст. 38 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись