Умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури

27.10.2017
1098

Умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури

Міська комунальна установа «Палац культури»

Рубіжанської міської ради Луганської області

Адреса: 93010, Луганська обл., м. Рубіжне, пл. Володимирська, 1, т.6-10-96

Структурним підрозділом без права юридичної особи є філія МКУ «Палац культури»

Адреса: 93001, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Чехова,11

Структура МКУ «Палац культури» і філії та графік роботи:

директор з 8-00 до 17-00. Перерва 48 хвил.

гуртки з 8-00 до 21-00

філія МКУ «Палац культури»

з 8-00 до 18-00. Перерва 48 хвил.

Вихідні: субота, неділя.

Оплата праці директора проводиться згідно затвердженого штатного розпису і складається з посадового окладу, доплати за вислугу років, надбавки за особливі умови праці до 50% посадового окладу.

Директорові установи надається основна щорічна відпустка - 24 календарні дні, щорічна додаткова відпустка відповідно до колективного договору до 7 календарних днів та матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань згідно Постанови КМУ від 09.12.2015 № 1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» у розмірі посадового окладу.

Оплата лікарняних листів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

З директором укладається контракт на 5 років.

Завдання та обов’язки. Здійснює оперативне керівництво колективом Палацу культури, забезпечує добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення їх фахового рівня, розробку та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, програм, організаційно-масової та організаційно-методичної роботи Палацу культури, його структурних підрозділів та клубних формувань. Видає у межах компетенції накази, організує і контролює їх виконання. Створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до запитів населення. розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Палацу культури. Організовує виконання доходів і видатків, укладає угоди з юридичними та фізичними особами. Представляє Палац культури у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником (власником) за результати діяльності Палацу культури.

Несе відповідальність за виконання покладених на Палац культури завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління Палацу культури, за охорону праці, пожежну безпеку Палацу культури, здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

До складу матеріально-технічної бази міської комунальної установи «Палац культури» Рубіжанської міської ради Луганської області входять:

- основні засоби (2 земельних ділянки, 2 будівлі, будівля міні-котельні, 2 гаража, машини та обладнання – 1548,7 од., 2 транспортних засоби, інструменти, прилади та інвентар – 542 од., багаторічні насадження – 13 од., інші ОЗ – 9573 од., малоцінні необоротні матеріальні активи – 11183 од.) загальна площа установи – 8645,66 м2, два зали (кількість місць для глядачів – 1382);

- МШП та запаси (господарські товари, канцелярське приладдя, паливо, запчастини, інші матеріали).

МКУ «Палац культури» є бюджетною неприбутковою установою і фінансується з місцевого бюджету в межах асигнувань, передбачених кошторисом.

Майно, що належить МКУ «Палац культури», є комунальною власністю територіальної громади в особі Рубіжанської міської ради Луганської області. Майно закріплене за МКУ «Палац культури», але право оперативного управління належить Рубіжанській міській раді.

Матеріально-технічне забезпечення МКУ «Палац культури» здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Додаткове фінансування МКУ «Палац культури» може здійснюватися за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, за рахунок коштів, одержаних від здачі в оренду майна, від господарської діяльності, надання платних послуг згідно з чинним законодавством України, пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством.


« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись