ІНФОРМАЦІЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ В ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО

09.12.2019
236

Назва об’єкту: об’єкт нерухомого майна – нежитлові приміщення №№ 2, 3, 4, 5, І в будівлі літ. А, нежитлові приміщення №№ 1, 6 в будівлі літ. Б.
Характеристика об’єкта оренди: нежитлові приміщення №№ 2, 3, 4, 5, І площею 87,7 м2 в будівлі літ. А, нежитлові приміщення №№ 1, 6 площею 22,0 м2 в будівлі літ. Б.
Адреса: 93000, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Набережна, 172.
Орендодавець: комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації» Рубіжанської міської ради, ід. код за ЄДРПОУ 21765161, юридична адреса: 93000, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Визволителів, 75.
Орган управління: Рубіжанська міська рада Луганської області.
Основні умови передачі в оренду:
мета передачі: об’єкт передається в оренду для обслуговування місць відпочинку населення;
максимально можливий термін оренди 5 років, якщо орендар не запропонує менший термін;
орендна плата розраховується відповідно до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади м. Рубіжне та пропорції її розподілу, затвердженої Рубіжанською міською радою від 11.09.2015 № 56/3, виходячи з вартості об’єкта оренди, визначеної незалежною оцінкою, і розміру орендної ставки для іншого використання майна - 15%;
своєчасне внесення в повному обсязі орендної плати;
забезпечення схоронності орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримання орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу;
здійснення заходів протипожежної безпеки;
протягом одного місяця с моменту підписання договору оренди, страхування орендованого майна на користь Орендодавця на вартість об’єкта оренди, визначеної незалежною оцінкою, і надання Орендодавцю копій договору страхування майна, страхового полісу. Постійне поновлення договору страхування таким чином, щоб протягом всього терміну оренди майно було застрахованим;
в разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцю орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря;
Орендар не має право передавати комунальне майно в суборенду;
своєчасне виконання ремонтних робіт за погодженням с орендодавцем за рахунок Орендаря без компенсації витрат на їх здійснення;
Орендар самостійно оплачує комунальні послуги за договорами, укладеними з постачальниками комунальних послуг;
Орендар оплачує послуги з проведення незалежної оцінки об’єкту;
укладення договору оренди протягом 3 місяців с моменту отримання дозволу на оренду, в іншому випадку дозвіл може бути скасовано з ініціативи Орендодавця;
здійснення Орендарем за власний рахунок нотаріального посвідчення договору (у разі оренди терміном на 3 (три) роки и більше) і відшкодування витрат з підготовки відповідних документів.
Перелік документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди:
- заява подається в довільній формі, при цьому в ній вказуються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб, мета використання об’єкту, термін оренди, заява на оренду має бути погоджена з державним інспектором з пожежної безпеки;
- копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичних осіб (сторінки 1, 2 и сторінка з зазначенням останнього місця проживання). В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:
- інформація про Орендаря, зареєстрованому згідно з вимогами законодавства та внесеному органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ.
Заяви приймаються до 20 грудня 2019 року (включно) за адресою: 93011 Луганська область, м. Рубіжне, вул. Визволителів 75. Понеділок - четвер з 8:00 до 17:00, п'ятниця з 8:00 до 16:00, перерва з 12:00 до 12:48.

Ознайомитися с об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
У разі надходження двох та більше заяв буде оголошений конкурс на право оренди об’єкта відповідно до законодавства.


« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись