Протокол №_8_ засідання Громадської Ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

20.05.2015
364

Протокол №_8__

засідання Громадської Ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

19 травня 2015 року місто Рубіжне

Присутні : - 9 членів ГР: Петрова Н.П., Шпілєвий С.Е., Феленко О.Д., Яценко К.В., Крівошликов М.І., Сичова О.І., Бутенко О. Жаворонков О.В. Данильченко М.О.,

Відсутні : - 3 члена ГР: Соловьев В.І, Ткаченко В.Г., Семенов С.В. на роботі.

-гості: Бабенко Д., Лапко Е.Е., Колпакова О.В.. Воронкін С.М., Доброжан В.В., Базарова О.В.

СекретарГромадської Ради - Шпілєвий С.Е. довів про склад присутніх.

Слухали:- В.о. голови ГР Філенко О.Д. доповіла про включення у порядк денний засідання такі питання:

1. Обговорити питання про визнання протоколу № 4 недійсним та втратившим юридичну силу.

Вирішили: Включити у порядок денний питання: «Обговорити питання про визнання протоколу № 4 недійсним та втратившим юридичну силу.

Голосування: «за» – 6 чол.; «проти» – 1 чол.; «утрималося» – 2 чол.

2. Обговорити питання про визнання протоколу № 5 недійсним у зв’язку з фальсифікацією фактів та обставин вказаних у даному протоколі.

Вирішили: Включити у порядок денний питання: «Обговорити питання про визнання протоколу № 5 недійсним у зв’язку з фальсифікацією фактів та обставин вказаних у даному протоколі»

Голосування: «за» – 5 чол.; «проти» – 1 чол.; «утрималося» – 3 чол.

3. Обговорити питання ГО «Люстраційний контроль» про заміну члена ГР Бутенко О. на Колпакову О.В. на піставі рішення ради ГО «Люстраційний контроль».

Вирішили: Включити у порядок денний питання: «Обговорити питання ГО «Люстраційний контроль» про заміну члена ГР Бутенко О. на Колпакову О.В. на піставі рішення ради ГО «Люстраційний контроль».

Голосування: «за» – 8 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 1 чол.

4. Розглянути заяви громадських організацій про прийняття у ГР. Обговорити питання про можливість прийнятих членів одразу брати участь у роботі ГР з правом голосу.

Вирішили: Включити у порядок денний питання: «Розглянути заяви громадських організацій про прийняття у ГР. Обговорити питання про можливість прийнятих членів одразу брати участь у роботі ГР з правом голосу».

Голосування: «за» – 9 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 0 чол.

5. Обговорити питання оновлення керівного складу ГР. Обрання нового складу секретаріату ГР.

Вирішили: Включити у порядок денний питання: «Обговорити питання оновлення керівного складу ГР. Обрання нового складу секретаріату ГР.».

Голосування: «за» – 9 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 0 чол.

6. Обговорити та прийняти рішення з питання прийому громадян кожну п’ятницю з 15-00 до 16-00.

Вирішили: Включити у порядок денний питання: «Обговорити та прийняти рішення з питання прийому громадян кожну п’ятницю з 15-00 до 16-00.».

Голосування: «за» – 9 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 0 чол.

7. Обговорити звернення від ГР до секретаря Рубіжанської міськради про визнання ЛНР та ДНР терористичними організаціями.

Вирішили: Включити у порядок денний питання: «Обговорити звернення від ГР до секретаря Рубіжанської міськради про визнання ЛНР та ДНР терористичними організаціями.».

Голосування: «за» – 6 чол.; «проти» – 1 чол.; «утрималося» – 2 чол.

8. Обговорити звернення від ГР до секретаря міськради Мухтарова Д.Х., про те, що депутати Рубіжанської міськради: Задірака Н.О., Тимохін А.В., Хорошилов Д.О., Хоменко О.В. приймали участь у організації псевдо-референдуму, у зв’язку з цим урегулювати статус даних депутатів Рубіжанської міськради згідно розділу № 5 Закону України «Про статус депутатів міських рад».

Вирішили: Включити у порядок денний питання: «Обговорити звернення від ГР до секретаря міськради Мухтарова Д.Х., про те що депутати Рубіжанської міськради Задірака Н.О., Тимохін А.В., Хорошилов Д.О., Хоменко О.В. приймали участь у організації псевдо-референдуму, у зв’язку з цим урегулювати статус даних депутатів Рубіжанської міськради згідно розділу № 5 Закону України «Про статус депутатів міських рад.».

Голосування: «за» – 6 чол.; «проти» – 1 чол.; «утрималося» – 2 чол.

9. Обговорити з членами ГР, про необхідність запросити Солонтай Олександра провести семінар «По взаимодействию общественности с органамми самоуправления».

Вирішили:Включити у порядок денний питання: «Обговорити з членами ГР, про необхідність запросити Солонтай Олександра провести семінар «По взаимодействию общественности с органамми самоуправления».».

Голосування: «за» – 8 чол.; «проти» – 1 чол.; «утрималося» – 0 чол.

10. Відправити запит на ім’я секретаря міськради Мухтарова Д.Х., про забезпечення канцтоварами необхідних для роботи ГР.

Вирішили:Включити у порядок денний питання: «Відправити запит на ім’я секретаря міськради Мухтарова Д.Х., про забезпечення канцтоварами необхідних для роботи ГР».

Голосування: «за» – 9 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 0 чол.

11. Різне:

11.1. Обговорення відповіді на запит підготовлений Шпілєвим С.Е.;

11.2. Обговорення відповіді на запит підготовлений Петровою Н.П.;

11.3. Інформація Данильченко М. про створення сайту ГР;

11.4. Визначення дати наступного засідання ГР.

Голосування: не голосувалося

1. Слухали:по першому питанню порядку денного:

Філенко О.Д. яка доповіла, що протокол № 4 от 07.04.2015. колишній голова ГР Башмакова підписала і принесла протокол тільки 19.05.2015 в зв’язку з цим вважати даний протокол недійсним та втратившим юридичну силу.

Вирішили:Визнати протокол № 4 недійсним та втративши юридичну силу.

Голосування: «за» – 6 чол.; «проти» – 1 чол.; «утрималося» – 2 чол. 
 

2. Слухали: з другого питання порядку денного:

Філенко О.Д. яка доповіла, що протокол № 5 требо вважати недійсним у зв’язку з фальсифікацією фактів та обставин вказаних у даному протоколі.

Вирішили:Визнати протокол № 5 недійсним та втративши юридичну силу.

Голосування: «за» – 5 чол.; «проти» – 2 чол.; «утрималося» – 2 чол. 

3.Слухали: зтретього питання порядку денного:

Філенко О.Д. яка доповіла, заяву ГО « Люстраційний контроль» про відкликання свого представника Бутенко О.М. та припинення його членства в ГР і заміна його на Колпакову О.В., яка буде представляти ГО «Люстраційний контроль»

Вирішили: Припинити членство в ГР Бутенко О.М. у зв’язки з заміною її на Колпакову О.В, яка буде представляти ГО «Люстраційний контроль»

Голосування: «за»-11, «проти»- 0, «утримались»-0

4.Слухали: з четвертого питання порядку денного:

Філенко О.Д. яка доповіла що:

4.1. МГО «Колос» направив свого представника Базарову Олександру Володимирівну бути їхнім представником у Громадської ради.

Вирішили:Прийняти представника МГО «Колос» Базарову Олександру Володимирівну у члени Громадської ради.

Голосування: «за» – 9 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 0 чол. 

4.2. ГО «Нове життя. Рубіжне» направив свого представника Лапко Ельвіру Едуардівну бути їхнім представником у Громадської ради.

Вирішили:Прийняти представника ГО «Нове життя. Рубіжне» Лапко Ельвіру Едуардівну у члени Громадської ради.

Голосування: «за» – 9 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 0 чол. 

4.3. ГО «Правова опора. Рубіжне» направив свого представника Воронкіна Сергія Григоровича бути їхнім представником у Громадської ради.

Вирішили:Прийняти представника ГО «Правова опора. Рубіжне» Воронкіна Сергія Григоровича у члени Громадської ради.

Голосування: «за» – 9 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 0 чол. 
 
4.4. Філенко О.Д. запропонувала поставити на голосування питання, про можливість прийнятих нових членів зразу приймати участь у роботі ГР з правом голосу.

Вирішили:Нові члени прийняті у ГР зразу приймати участь у роботі ГР з правом голосу.

Голосування: «за» – 9 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 0 чол. 

5.Слухали: з п’ятого питання порядку денного:

Філенко О.Д., Сичову О., Яценко К., Шпілевого С., та після ретельного обговорювання

Вирішили:Зняти 5-те питання з повістки денного засідання.

Голосування: «за» – 10 чол.; «проти» – 2 чол.; «утрималося» – 0 чол. 

6.Слухали: з шостого питання порядку денного:

Філенко О.Д. доповіла що:требо організувати прийом громадян кожну п’ятницю з 15-00 до 16-00 у каб. № 114 приміщення Рубіжанської міськради починаючи з 29.05.2015р., та призначення чергових на місяць.

Вирішили:Вести прийом громадян кожну п’ятницю з 15-00 до 16-00 у каб. № 114 приміщення Рубіжанської міськради починаючи з 29.05.2015р.. Чергування 29.05.2015р. – Лапко та Яценко; 05.06.2015р. – Воронкін та Кріволшликов; 12.06.2015р. – Філенко та Сичова; 19.06.2015р. – Петрова та Копакова; 26.06.2015р. – Данільченко та Жаворонков. Інші члени ГР по можливості теж приймають участь у прийомі громадян.

Голосування: «за» – 12 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 0 чол. 

7.Слухали: з сьомого питання порядку денного:

Філенко О.Д. доповіла текст звернення від ГР до секретаря Рубіжанської міськради, про визнання ЛНР та ДНР терористичними організаціями.

Вирішили:Взяти звернення за основу та доопрацювати його, а на наступному засіданні ГР прийняти звернення. Відповідальна Яценко К..

Голосування: «за» – 12 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 0 чол. 

8.Слухали: з восьмого питання порядку денного:

Філенко О.Д. доповіла текст звернення від ГР до секретаря міськради Мухтарова Д.Х., про те що депутати Рубіжанської міськради Задірака Н.О., Тимохін А.В., Хорошилов Д.О., Хоменко О.В. приймали участь у організації псевдо-референдуму, у зв’язку з цим урегулювати статус даних депутатів Рубіжанської міськради згідно розділу № 5 Закону України «Про статус депутатів міських рад».

Вирішили:Взяти звернення за основу та доопрацювати його, а на наступному засіданні ГР прийняти звернення. Відповідальна Яценко К..

Голосування: «за» – 10 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 1 чол.; «не голосував» - 1 чол.. 

9.Слухали: з дев’ятого питання порядку денного:

Філенко О.Д. доповіла про можливість запросити Солонтай Олександра провести семінар «По взаимодействию общественности с органамми самоуправления».

Вирішили:Доручити Філенко О.Д. запросити Солонтай Олександра провести семінар «По взаимодействию общественности с органамми самоуправления».

Голосування: «за» – 10 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 0 чол.; «не голосував» - 2 чол.. 

10.Слухали: з десятого питання порядку денного:

Філенко О.Д. доповіла про необхідність зробити запит на ім’я секретаря міськради Мухтарова Д.Х., про забезпечення канцтоварами ГР необхідних для її роботи.

Вирішили:Зробити запит на ім’я секретаря міськради Мухтарова Д.Х., про забезпечення канцтоварами ГР необхідних для її роботи.

Голосування: «за» – 10 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 0 чол.; «не голосував» - 2 чол.. 

11.Різне:

11.1. Шпілєвий доповів про запит та відповідь з питання ремонту дахів у 2014р..

Вирішили:Зробити робочу групу у складі: Шпілєвий (старший), Крівошликов, Данільченко та Лапко, яка перевірить інформацію, що надана у відповіді.

Голосування: «за» – 10 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 0 чол.; «не голосував» - 2 чол.. 

11.2. Петрова доповіла про запит та відповідь з питання тарифу на воду та водовідведення.

Вирішили:Взяти до відома та рекомендувати Петрової вести роботу у тому же напрямку.

Голосування: не голосувалося.

11.3. Данільченко довів, що ним зроблений сайт ГР у соціальній мережі «ФЕЙСБУК».

Вирішили:Інформація взята до відома. Електрону адресу сайту внести у бланк ГР.

Голосування: не голосувалося.

11.4. Філенко запропонувала наступне засідання ГР призначити на 16.06.2015р. о 15-00 каб. № 114 приміщення Рубіжанської міськради.

Вирішили:Наступне засідання ГР призначити на 16.06.2015р. о 15-00 каб. № 114 приміщення Рубіжанської міськради.

Голосування: «за» – 10 чол.; «проти» – 0 чол.; «утрималося» – 0 чол.; «не голосував» - 2 чол.. 

В.о. Голови ГР Філенко О.Д.

Секретар ГР Шпілєвий С.Е.


« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись