Протокол № 15 засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради (18.11.2015)

25.11.2015
325

Протокол № 15

засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради

18 листопада 2015 року

15.00-16.02 місто Рубіжне

актова зала виконкому

Присутні: члени ГР Феленко О.Д., Базарова О.В., Бутенко О.М., Воронкін С.Г., Жаворонков О.В., Данильченко М.О., Колпакова О.В., Кривошликов М.І., Лапко Е.Е., Петрова Н.П., Сичова О.І., Шпілєвий С.Е., начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої політики Рубіжанської міської ради Голенач Я.О

Відсутні: Соловйов В.І., Семенов С.В., Яценко К.В.

Порядок денний

1. Звіт членів ГР про діяльність робочих груп за період травень-жовтень 2015 року

2. Переобрання секретаря ГР на підставі особистої заяви Шпілєвого С.Е.

3. Делегування до складу виконкому міста Рубіжного голови ГР Феленко О.Д. як представника громадськості

4. Обговорення проекту плану роботи ГР на 1 квартал 2016 року

5. Ініціювання проведення громадських слухань з питань розпродажу (чи придбання в довгострокову аренду: строком на 49 років) будівель комунальної власності, а саме: готелю «Совєтская» по вулиці Мєндєлєєва, Палацу Культури імені Ф.Дзержинського, КП «Центральний Ринок» тощо

6. Внесення пропозицій від громадськості до проекту міського бюджету на 2016 рік

7. Затвердити текст запиту до Рубіжанської прокуратури стосовно невідповідності відповідей, що надали робітники правоохоронних органів на запити ГР

8. Різне:

- обговорення питання дотримання дисципліни членами ГР, ревізія складу ГР

- обговорення запитів-прохань до нового міського голови: висвітлення інформації про діяльність ГР в міській газеті «РуНо», надання постійного приміщення для забезпечення продуктивної діяльності ГР та інше

- обговорити звернення ГР до міського голови з проханням взяти до відома та виконання Постанову Кабінету Міністрів № 835 від 21 жовтня 2015 року

- інформація-пропозиція Сичової О.І.

Хід засідання.

Слухали: з першого питання про звіти членів ГР стосовно діяльності робочих груп за період травень-жовтень 2015 року пропозицію Феленко О.Д. здати звіти на паперових носіях

Виступили: Сичова О.І, Кривошликов М.І, Петрова Н.П., які підтримали пропозицію голови

Вирішили:

1. Створити робочу групу у складі Базарової О.В., Лапко Е.Е., Бутенко О.М. з метою створення єдиного звіту про діяльність ГР за 2015 рік, шляхом опрацювання звітів робочих груп

2. Надрукувати єдиний звіт про діяльність ГР за 2015 рік.

До 18.12.2015р. Відповідальна Базарова О.В.

3. Опублікувати єдиний звіт про діяльність ГР за 2015 рік на офіційному сайті міської ради.

До 25.12.2015р. Відповідальна Лапко Е.Е.

«За» -12

« Проти »-0

«Утримались»-0

Слухали: друге питання про переобрання секретаря ГР на підставі особистої заяви Шпілєвого С.Е.

Виступили: Шпілєвий С.Е. зачитав заяву про неможливість виконувати обов’язки секретаря ГР з поважних причин. Сичова О.І. запропонувала обрати секретарем ГР Бутенко О.М.

Вирішили:

Обрати секретарем ГР Бутенко О.М.

«За» -12

« Проти »-0

« Утримались »-0

Слухали: третє питання стосовно делегування до складу виконкому міста Рубіжного голови ГР Феленко О.Д. як представника громадськості

Виступили: Бутенко О.М. запропонувала згідно з Положенням про ГР делегувати до складу виконкому міста Рубіжного голову ГР Феленко О.Д. як представника громадськості

Вирішили:

1. Згідно з Положенням про ГР делегувати до складу виконкому міста Рубіжного голову ГР Феленко О.Д. як представника громадськості

2. Направити на ім’я міського голови відповідного листа з проханням включити до складу виконкому міста Рубіжного голову ГР Феленко О.Д. як представника громадськості

До 26.11.2015р. Відповідальний: Шпілєвий С.Е.

«За» -12

«Проти»-0

«Утримались»-0

Слухали: інформацію голови ГР Феленко О.Д., яка нагадала про необхідність прийняття плану роботи ГР на 1 квартал 2016 року у грудні поточного року

Виступили: Сичова О.І., Кривошликов М.І.,Шпілєвий С.Е. : «Всі питання, які слід вирішити або опрацювати у 1 кварталі 2016 року надіслати на електронну пошту секретарю ГР до 26 листопада»

Вирішили:

Всі пропозиції до проекту плану роботи ГР у 1 кварталі 2016 року надіслати на електронну пошту секретарю ГР

До 26.11.2015р. Відповідальна: Бутенко О.М

«За» - 12

«Проти»-0

«Утримались»-0

Слухали: Ініціювання проведення громадських слухань з питань розпродажу (чи придбання в довгострокову оренду: строком на 49 років) будівель комунальної власності, а саме: готелю «Совєтская» по вул. Мєндєлєєва, Палацу культури (південна частина міста), ДП «Рубіжанській ринок» тощо

Інформація голови ГР Феленко О.Д.

Виступили: Кривошликов М.І. «Слід запрошувати фахівців, щоб володіти інформацією. Готуємо запитання, включаючи питання, які ініціюють мешканці Рубіжного. Це треба зробити системою». Голенач Я.О. пояснила як саме слід діяти членам ГР, ініціюючи громадські слухання.

Вирішили:

Ініціювати проведення громадських слухань з питань розпродажу (чи придбання в довгострокову оренду: строком на 49 років) будівель комунальної власності, а саме: готелю «Совєтская» по вул.. Мєндєлєєва, Палацу культури (південна частина міста), ДП «Рубіжанській ринок» тощо в 1 кварталі 2016 року

«За» - 12

«Проти»-0

«Утримались»-0

Слухали: інформацію Феленко О.Д. про внесення пропозицій від громадськості до проекту міського бюджету на 2016 рік

Виступили: Голенач Я.О. зауважила, що слід починати із зустрічі з начальником фінансового управління Трушенко Н.К. та начальником бухгалтерського відділу Герасину В.В., які мають пояснити як саме формується міський бюджет.

Вирішили

Запросити на зустріч з представниками громадськості начальника фінансового управління Трушенко Н.К. та начальника бухгалтерського відділу Герасину В.В.

До 17.12.2015р. Відповідальна: Бутенко О.М.

«За» -12

«Проти»-0

«Утримались»-0

Слухали: інформацію Шпілєвого С.Е. про затвердження тексту запиту до Рубіжанської прокуратури стосовно невідповідності відповідей, що надали робітники правоохоронних органів на запити ГР

Виступили: Данильченко М.О., який надав інформацію стосовно порядку звернення до прокуратури , Феленко О.Д. із зауваженнями стосовно тексту запиту, рекомендації Кривошликова М.І. щодо питань запиту.

Вирішили

1. З метою оптимізації взаємодії з прокуратурою міста Рубіжного створити робочу групу у складі Кривошликова М.І., Данильченка М.О., Шпілєвого С.Е.

2. Затвердити текст запиту до Рубіжанської прокуратури (невідповідність відповідей з боку робітників правоохоронних органів питанням ГР)

3. Направити запит до прокуратури на паперових носіях та в електронному варіанті до 24 грудня 2015 року

Відповідальні: Кривошликов М.І, Шпілєвой С.Е., Данильченко М.О.

«За» - 12

«Проти»-0

«Утримались»-0

Слухали: інформацію голови ГР Феленко О.Д. про дотримання дисципліни членами ГР: відвідування засідань, робота в робочих групах, робота з мешканцями міста Рубіжного тощо

Виступили: Сичова О.І. доповіла про те, як члени ГР виконують рішення засідань, зачитала заяву Ткаченка В.Г. (Рубіжанська міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Зеніт» Луганського обласного фізкультурно-спортивного товариства «Спартак», РМК ЛО ФСТ «Спартак») про добровільний вихід зі складу ГР. Звіт Кривошликова М.І (листи-попередження про виключення зі складу ГР тих, хто не працює з громадськістю, були надіслані Соловйову В.І., Семенову С.В., Яценко К.В.), звіт Базарової О.В.(електронні листи на громадські організації, представники яких втратили зв'язок з ГР: громадська організація «Трибун», Об'єднана профспілкова організація Рубіжанських хімічних заводів, Добровільна народна дружина ТОВ НВП «Зоря» надіслані)

Вирішили

1. Вивести зі складу ГР Ткаченка В.Г. без заміни іншим представником Рубіжанської міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Зеніт» Луганського обласного фізкультурно-спортивного товариства «Спартак», РМК ЛО ФСТ «Спартак»

«За» - 12

«Проти»-0

«Утримались»-0

2. Розглянути доцільність перебування у складі ГР Соловйова В.І., Семенова С.В., Яценко К.В. як таких, що втратили зв'язок з ГР.

До 17 грудня 2015 року

«За» - 12

«Проти»-0

«Утримались»-0

Слухали: обговорення запитів-прохань до нового міського голови: висвітлення інформації про діяльність ГР в міській газеті «РуНо», надання постійного приміщення для забезпечення продуктивної діяльності ГР та інше

Виступили: Голенач Я.О., Бутенко О.М., Жаворонков О.В, Петрова Н.П.

Вирішили:

Написати звернення на адресу міського голови:

- про делегування голови ГР Феленко О.Д. до складу виконкому

- про виділення кабінету для постійної роботи ГР у приміщенні виконкому

-про безоплатне друкування у міській газеті «РуНо» інформаційних матеріалів ГР

До 24 грудня 2015 року Відповідальна Бутенко О.М.

«За» - 12

«Проти»-0

«Утримались»-0

Слухали: - пропозицію Данильченка М.О. у зв’язку з прийняттям нової Постанови КМУ звернутися до міського голови з проханням взяти до відома та виконання Постанову Кабінету Міністрів № 835 від 21 жовтня 2015 року

Вирішили

Звернутися до міського голови з проханням взяти до відома та виконання Постанову Кабінету Міністрів № 835 від 21 жовтня 2015 року

До 23 грудня 2015 року Відповідальний Данільченко М.О.

«За» - 12

«Проти»-0

«Утримались»-0

Слухали: інформацію-пропозицію Сичової О.І. з метою забезпечення якісної діяльності ГР не приймати до складу ГР нових представників громадських організацій, проте надавши їм право відвідувати засідання ГР з правом дорадчого голосу

Вирішили

Не приймати до складу ГР нових представників громадських організацій, проте надавши їм право відвідувати засідання ГР з правом дорадчого голосу

«За» - 12

«Проти»-0

«Утримались»-0

Голова ГР Феленко О.Д.

Секретар ГР Бутенко О.М.


« Повернутись

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись