Рішення виконавчого комітету №669 «Про Програму зайнятості населення м.Рубіжне на 2012-2013 роки»

 

 

 

 РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ


«06» грудня  2011                   м. Рубіжне                         №_ 669Про Програму зайнятості населення

м. Рубіжне на 2012-2013 роки


Програму зайнятості населення м. Рубіжне на 2012-2013 роки розроблено у відповідності до Законів України від 21.05.1997 №280 «Про місцеве самоврядування в Україні», від 01.03.1991 №803 «»Про зайнятість населення», на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 05.10.2011 №383 “Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012– 2013 роки”.

Метою Програми зайнятості населення м. Рубіжне на 2012-2013 роки є забезпечення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів, що створюють умови для забезпечення зайнятості населення та його соціального захисту від безробіття. В Програмі передбачені заходи щодо сприяння зайнятості громадян, зокрема тих, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, професійно-освітній підготовці кадрів, підвищенню якості робочої сили, регулюванню соціально-трудових відносин.

Планується, що в 2012 році буде створено 930 нових робочих місць, з них: 135 – юридичними особами та 795 – фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників), в 2013 році – 950 нових робочих місць, з них: 135 – юридичними особами та 815 – фізичними особами відповідно.

     Керуючись ст. ст. 27, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Рубіжанської міської ради


ВИРІШИВ:


1. Програму зайнятості населення м. Рубіжне на 2012-2013 роки схвалити (додається).

2. Заступнику міського голови Арцеву Ю.М. винести Програму зайнятості населення м. Рубіжне на 2012-2013 роки на розгляд сесії міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.Міськийголова                                  К.Г.Козюберда 

 

Додаток до рішення виконавчого комітету

Рубіжанської міської ради

від «06_»12.2011р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

зайнятості населення

 м.Рубіжне

на  2012– 2013роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Рішення щодо розробки програмиприйнято відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання:

-                             Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»;

-                             наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2011 №383 “Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012– 2013 роки”;

-                             розпорядження міського голови м.Рубіжне від 18.10.2011 №185“Про створення робочої групи з розробки міської програми зайнятості на 2012-2013 роки”.

 

            Мета Програми – забезпечення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів, що створюють умови для забезпечення зайнятості населення та його соціального захисту від безробіття.

         Основними завданнями Програми є:

         - сприяння повній продуктивній зайнятості та самозайнятості, спрямованій на підвищення рівня життя населення;

         - забезпечення регулювання та детінізації ринку праці, посилення соціального захисту безробітних громадян, зареєстрованих у державній службі зайнятості;

         - оцінка стану ринку праці та прогнозних параметрів економічної активності населення;

         - визначення основних напрямів політики зайнятості та механізмів їх реалізації;

-      переорієнтація ринку освітніх послуг на потреби роботодавців;

-      підвищення якості робочої сили

         - проведення моніторингу показників ринку праці, здійснення інформаційного забезпечення з питань реалізації завдань і заходів Програми.

Відповідальні виконавці Програми – організаційне супроводження, координацію та контроль за реалізацією заходів Програми покладено на управління праці та соціального захисту населення та міський центр зайнятості.

Строк виконання Програми заплановано на 2012-2013 роки.

Джерела фінансуванняПрограми у частині надання соціальних послуг незайнятим громадянам, зареєстрованим в державній службі зайнятості – кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

         Програма базується на прогнозних розрахунках стану соціально-економічного розвитку міста та ринку праці.

 

Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення м.Рубіжне на 2010-2011 роки

Динаміка основних показників соціально-економічного розвитку у І півріччі 2011року дає можливість позитивно оцінювати стан розвитку територіальної громади міста.

За даними комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Луганської області, проведеної на обласному рівні за підсумками першого півріччя поточного року, місто Рубіжне займає 3 місце з 14 міст області проти загального 12-го місця порівняно з рейтинговою оцінкою за відповідний період 2010 року.

У першому півріччі 2011 року спостерігається зростання низки показників економічного розвитку міста.

Промисловими підприємствами міста за вісім місяців поточного року реалізовано продукції на суму 1620,0 млн.грн., що в 1,6 рази перевищує обсяги реалізації промислової продукції за відповідний період 2010 року і дорівнює 94,7% річного показника, передбаченого Програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста Рубіжне на 2011 рік (далі Програма). Обсяг реалізованих послуг за 8 місяцівпоточного року склав 34,9 млн.грн., або 145,3% до відповідного періоду минулого року, з яких обсяг послуг наданий населенню становив 12,6 млн.грн.

За 1 півріччя 2011 року освоєно 34,37 млн.грн. капітальних інвестицій, що у 1,6 рази більше, ніж у 1 півріччі 2010 року. Обсяг капітальних інвестицій міста у загальному обсязі по області складає 1,4% проти 1,1% в аналогічному періоді минулого року. З освоєних у 1-му півріччі інвестицій 18,73 млн.грн., або 54,5% від їх загального обсягу, становили інвестиції в основний капітал.

Прямі іноземні інвестиціїна кінець першого півріччя поточного року (наростаючим підсумком) становили 10,39 млн.дол.США, і на 8,4% перевищили показник 2010 року.

 Оборот зовнішньої торгівлі товарами за 1 півріччя 2011 року склав                        145,8 млн.дол.США. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень–червень 2011 року склав 74,7 млн.дол.США, що у 2 рази більше, ніж за 1 півріччя 2010 року. Обсяг імпорту склав 71,1 млн.дол.США, що також у 1,9 рази перевищує показник відповідного періоду минулого року. Результат зовнішньої торгівлі товарами має позитивне значення – підприємства міста у 1 півріччі поточного року експортували товарів на 3,7 млн.дол.США більше, ніж імпортували.

У цілому по місту за січень-серпень2011 рокуотримано прибутковийфінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (без малих підприємств та бюджетних установ) у сумі 127,74 млн.грн. проти 4,9 млн.грн прибутку за аналогічний період 2010 року. Питома вага прибуткових підприємств становила 56,3% від  їх загальної кількості і, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросла на 15,8 відсоткових пункти. Питома вага збиткових підприємств дорівнює 43,7%. Збитки, отримані суб’єктами господарювання за 1 півріччя 2011 року, становили 36,7 млн.грн. і, порівняно з відповідним періодом 2010 року, зменшились на 43,8%.У загальній сумі отриманих по місту збитків 96,0% становлять збитки підприємств промисловості, з яких 88,7% - збитки, отримані підприємствами хімічної та нафтохімічної промисловості.

Соціальний стан територіальної громади та життєвий рівень її населення характеризують середня чисельність населення міста, рівень безробіття, середньомісячна заробітна плата, рівень оплати населенням за спожиті енергоносії, комунальні послуги та інше.

Середня чисельність наявного населення міста за січень - серпень 2011 року становила 60972 особи. У місті зберігається тенденція до  зменшеннякількості населення. Загальна чисельність населення міста за вісім місяців 2011 року скоротилася на 267 осіб, що на 11,6% менше показника аналогічного періоду 2010 року.У січні-серпні поточного року за рахунок міграційного руху, приріст населення міста становив 3 особи. У поточному році кількість прибулих у місто осіб перевищила кількість вибулих на 0,7% проти 20,5% у відповідному періоді минулого року.

У поточному році протягом дев’яти місяців до міського центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулися 2666 осіб, що на 53 особи, або на 10,2% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Станом на 01.10.2011 року офіційного статусу безробітних набули 820 осіб, з них 72% отримували допомогу по безробіттю, яка в цілому за звітний період сплачена у сумі 4,36 млн.грн..

Рівень зареєстрованого безробіттястаном на 1 жовтня 2011 року становив 2,2%.

Роботодавцями міста за 9 місяців 2011 року до міського центру зайнятості надано 1339 вакансій, на які протягом звітного періоду були працевлаштовані 1011 осіб, або 37,9% від загальної кількості громадян, які звернулися до центру зайнятості протягом січня-вересня 2011 року. З наданих вакансій 78 мали розмір заробітної плати на рівні мінімальної, 1207 - від мінімальної до середньої заробітної плати по регіону і 54 – понад середню заробітну плату по регіону.

Середній термін укомплектування вакансії становить 9 днів, середня тривалість пошуку роботи (з моменту реєстрації безробітного до дня його працевлаштування) – 59 днів, середня тривалість перебування на обліку незайнятих громадян – 146 днів. Основною причиною тривалого безробіття є невідповідність професійно-кваліфікаційного складу незайнятих громадян попиту на робочу силу. Наближення професійних навичок незайнятих громадян до потреб роботодавця можливе лише завдяки навчанню, перенавчанню або підвищенню кваліфікаціїбезробітних. Впродовж звітного періоду проходили профнавчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 298 осіб.

На тимчасові оплачувані громадські роботи на підприємства міста і сільськогосподарські підприємства Луганської області були працевлаштовані 516 осіб, або 27% від кількості незайнятих громадян, які звернулися до центру зайнятості протягом січня-вересня 2011 року. У звітному періоді 29 безробітних громадян отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації власної справи. Загальна сума допомоги склала 282,1 тис.грн.

Продовжується робота по залученню роботодавців до створення робочих місць з наданням дотації з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Протягом січня-вересня 2011 року працевлаштовані на такі місця 40 осіб, витрачено коштів 1,9 млн.грн.

Протягом 9 місяців 2011 року у місті створено 821 робоче місце, що на 13% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Із них 85% становлять робочі місця, створені у малому бізнесі. Рівень виконання річного завдання складає 71,4%.

Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників міста, зайнятих в усіх сферах економічної діяльності (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців), за січень-червень  2011 року становив 2570 грн. і, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, збільшився на 23,5%. У відношенні до середнього рівня по області цей показник складає 99,2%.

У відношенні до рівня законодавчо встановлених стандартів у першому півріччі 2011 року цей показник у 2,7 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати (960 грн.) і у 2,8 рази – рівень прожиткового мінімуму (911 грн.).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по місту станом на 1 жовтня 2011 року становила 787,2 тис.грн. проти 11701,4 тис.грн. станом на 1 жовтня 2010 року.У порівнянні з початком року сума заборгованості зменшилась на 10,2%, або на 89,4 тис.грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ відсутня. У загальній сумі заборгованості борг економічно активних підприємств (РКХЗ «Зоря», ТОВ «Цегляр», ТОВ «Юркомцентр», КП «Єдиний розрахунковий центр») складає 677,1 тис.грн., або 86%, у тому числі: 474,6 тис.грн. - борг на підприємстві державної форми власності РКХЗ «Зоря». Заборгованість на підприємстві, у відношенні якого запроваджено процедуру ліквідації, ТОВ «РЗБМ», - становить 110,1 тис.грн., або 14% від загальної суми боргу по місту.

 

 Основні тенденції соціально-економічного розвитку міста

та розвитку ринку праці

 

Основою для формування Програми є аналіз стану економічного розвитку міста, динаміки, яка склалася за попередні роки, вивчення економічного становища підприємств міста, а також можливостей та перспектив розвитку. Інформація буде надана після формування Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Рубіжне на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки.

В Програмі передбачені заходи щодо сприяння зайнятості громадян, зокрема тих, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, професійно-освітній підготовці кадрів, підвищенню якості робочої сили, регулюванню соціально-трудових відносин, використанню робочої сили.

Прогнозні розрахунки  розвитку місцевого ринку праці показують, що реєстрований ринок праці м. Рубіжне у 2012р. складатиме 3380осіб, у 2013 р. –3420чол.  З числа громадян, які звернуться у центр зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, значну частину складуть  звільнені з причин плинності кадрів – 945 чол. або 28,0%, та звільнені на підставі припинення трудового договору або за згодою сторін – 900 чол. або 26,6%.   Для регулювання ситуації на ринку праці у 2012 та 2013 роках необхідний ряд  активних заходів державної політики зайнятості населення, які передбачені законодавством, це – працевлаштування, професійне навчання та перенавчання, створення додаткових робочих місць (одноразова виплата допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, надання роботодавцям дотацій на створення робочих місць за рахунок Фонду). Обсяги працевлаштування складуть у 2012 та у 2013 роках - 1250 чол.  Професійним навчанням та перенавчанням буде охоплено 380 чол., до громадських робіт планується залучити 740 незайнятих громадян.

На кінець 2013року число незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку в службі зайнятості, складе 770осіб.  

         Планується, що в 2012 році буде створено 930 нових робочих місць, з них: 135 – юридичними особами та 795 – фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників), в 2013 році – 950 нових робочих місць, з них: 135 – юридичними особами та 815 – фізичними особами відповідно.

 

 Розширення сфери застосування праці шляхом

 створення робочих місць

 

Найменування

показника

 

2010 рік

(звітні дані)

 

2011 рік

 

 

 

2012 рік

 

(прогнозні дані)

 

 

2013 рік

 

(прогнозні дані)

перше півріччя

 

у цілому

за рік

 

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

1.           Створено робочих місць, осіб – усього

 

685

1171

 

535

 

900

 

930

 

950

з них:

- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

 

 

 

 

 

 

 

осіб

58

119

84

130

135

135

у % до загальної кількості створених робочих місць

 

8,5

10,2

 

15,7

 

14,4

 

14,5

 

14,2

- фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

 

 

 

 

 

 

 

осіб

627

1052

451

770

795

815

у % до загальної кількості створених робочих місць

 

91,5

89,8

 

84,3

 

85,6

 

85,5

 

85,8

2. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб *:

685

1171

 

535

 

900

 

930

 

950

- сільське господарство, мисливство, лісове господарство та пов’язані з ним послуги;

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

3

 

 

-

 

 

-

- рибальство, рибництво;

-

-

-

-

-

-

- добувна промисловість;

-

-

-

-

-

-

 -  переробна промисловість

60

 

123

68

120

120

120

-будівництво;

3

6

10

20

20

20

- торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку;

462

790

 

357

 

602

 

621

 

655

- діяльність готелів та ресторанів;

23

 

36

11

20

 

20

20

- діяльність транспорту та зв’язку;

52

 

93

46

65

 

65

65

- фінансова діяльність;

1

1

-

-

-

-

- операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг  та надання послуг підприємцям;

42

 

 

63

 

23

 

30

 

30

 

30

- державне управління;

-

 

-

-

-

-

- освіта;

1

2

-

-

9

-

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги;

4

 

9

4

5

 

5

5

- інші (колективні, громадські та особисті послуги, діяльність у сфері культури та спорту)

37

 

48

 

16

 

35

 

 

40

 

35

* в таблиці наведені точні дані щодо створення робочих місць для найманих працівників у юридичних та фізичних осіб. Дані щодо створення робочих місць для фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності розраховані у відсотковому відношенні згідно даних, наданих ОДПІ.

 

 Надання соціальних послуг державною службою зайнятості      ( осіб)

Найменування

показника

 

2010 рік

(звітні дані)

 

2011 рік

 

 

 

2012 рік

 

(прогнозні дані)

 

 

2013 рік

 

(прогнозні дані)

перше півріччя

 

у цілому

за рік

 

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(звітні дані)

1. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості

1934

3246

2062

3240

3380

3420

З рядка 1:

 

 

 

 

 

 

1.1.    На початок періоду

909

909

940

940

930

920

1.2.    Звернеться протягом періоду

1025

2337

1122

2300

2450

2500

2. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду

 

514

1160

644

1220

1250

1260

 

3. Чисельність незайнятих громадян, які проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

 

176

384

175

380

380

385

 

4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

 

376

778

298

740

740

745

5. Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги

4179

7820

6464

9100

9200

9300

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець звітного періоду.

762

940

927

805

780

770

 

 Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення

на 2012- 2013роки

Найменування

заходу

Виконавці

 

Термін

виконання

1

2

3

1.Сприяння забезпеченню економіки міста кваліфікованими кадрами

1.1. Укласти довгострокові договори на професійне навчання на 2012-2013  роки з учбовими закладами міста: РІПТ, РПК РПХТЛ, РПМЕЛ, інститутом хімічних технологій СУНУ ім.В.Даля м. Рубіжне та учбовими закладами м.Сєвєродонецька та Луганська

Міський центр зайнятості, учбові заклади

2012-2013 роки

1.2. Запровадити професійне навчання 380 осіб із числа безробітних в 2012 та 385 осіб в 2013 роках, в тому числі інвалідів, за новими професіями, які  користуються попитом на ринку праці.

Міський центр зайнятості, професійно-технічні заклади міста

2012-2013 роки

1.3.Спільно з керівниками підприємств, кадровими службами підприємств ретельно простежувати кількість вільних  вакансій, постійно вивчати попит на необхідних спеціалістів.

Міський центр зайнятості

 

 

2012-2013 роки

1.4.Проводити семінари з керівниками та кадровими службами підприємств, організацій та установ міста з метою вивчення та роз’яснення законодавства про працю та зайнятість, надання послуг роботодавцям

УПСЗН,

міський центр зайнятості, роботодавці, соціальні партнери

2012-2013 роки

1.5. Сприяти проходженню учнями передвипускної практики на підприємствах-замовниках робітничих кадрів

Підприємства міста, керівники навчальних закладів

2012-2013 роки

1.6. Удосконалювати співробітництво з ТОВ «Трест Рубіжанськхімбуд» щодо підвищення якості підготовки фахівців відповідно до  потреб підприємства

РПЛ

2012-2013 роки

2.Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

2.1. Відкриття 1 ясельної та 1 дошкільної групи в комунальному дошкільному навчальному закладі №4 комбінованого типу «Русалонька» (створення 9 робочих місць)

Управління освіти

Січень 2012 року

2.2. За умови перегляду діючого тарифу на послуги з утримання житлових будинків, споруд та прибудинкових територій створення 5 нових робочих місць (двірники, електрогазозварник, муляр та бляхар) в ТОВ «Керуюча компанія «КомЕнерго-Рубіжне»

ТОВ «Керуюча компанія «КомЕнерго-Рубіжне»

2012 рік

2.3. За рахунок розширення ринку збуту  створення 2 нових робочих місць в ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф»

ТОВ «Ювелірна фірма «Тріумф»

Червень 2012 року

2.4. Надання в оренду вільних приміщень для створення малих підприємств на базі  професійно-технічних  навчальних закладів

Професійно-технічні навчальні заклади

2012-2013 роки

2.5. Щоквартально проводити засідання міського координаційного комітету сприяння зайнятості

Міський центр зайнятості,

УПСЗН,

роботодавці

2012-2013 роки

2.6. Проведення широкої масово - роз’яснювальної роботи, семінарів та конкурсів  зметою пропаганди малого підприємництва та самозайнятості

Міський центр зайнятості, ОДПІ

2012 -2013 роки

2.7. Здійснення щомісячного моніторингу щодо створення нових робочих місць на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності

УПСЗН, міський центр зайнятості, ОДПІ

2012-2013 роки

3.Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

3.1. Проведення реєстрації трудових договорів між фізичною особою та найманим працівником

Міський центр зайнятості.

Постійно

3.2. Організація спільного вирішення гострих питань зайнятості населення через міський координаційний комітет сприяння зайнятості населення

Міський центр зайнятості, УПСЗН, представники підприємств, установ та організацій

За графіком

3.3. Здійснення контролю за виконанням колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності

УПСЗН

Постійно

3.4. Проведення семінарів-нарад з керівниками, спеціалістами підприємств, установ і організацій з питань регулювання соціально-трудових відносин через колективні договори

УПСЗН

За графіком

3.5. Здійснення контролю зазабезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, та проведенням атестації робочих місць на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності

УПСЗН

Постійно

3.6 Здійснення моніторингу з питань рівних можливостей жінок і чоловіків у реалізації своїх прав

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

Щороку

3.7. Здійснення контролю за повнотою та своєчасністю виплати заробітної плати, недопущення виплати доходів  в „конвертах”, розширення бази оподаткування за рахунок детінізації зайнятості та доходів населення, ліквідація джерел походження тіньових коштів для виплати заробітної плати та інших доходів громадян без сплати податків до бюджету, відрахувань до соціальних фондів

ОДПІ

Постійно

4.Підвищення  професійної  якості працівників

 

4.1. Розвиток професійної підготовки кадрів на виробництві  (ТОВ НВП «Зоря» та ТОВ “Рубіжанський трубний завод”) з метою підвищення кваліфікації молодих спеціалістів, поновлення наставництва.

ТОВ НВП «Зоря»,

ТОВ “Рубіжанський трубний завод”, УПСЗН

Постійно

4.2. Надання методичної та консультативної допомоги підприємствам, організаціям, установам всіх форм власності в організації професійної підготовки кадрів

УПСЗН

2012-2013 роки

4.3. Вивчення стану професійного навчання в ТОВ НВП «Зоря» з метою розповсюдження позитивного досвіду роботи підприємств із цього напрямку

ТОВ НВП «Зоря», УПСЗН

2012-2013 роки

4.4.Забезпечувати підготовку кваліфікованих робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб підприємств, установ, організацій та ринку праці міста

Професійно-технічні навчальні заклади, міський центр зайнятості

2012-2013 роки

4.5.Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з метою формування в суспільстві позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника

Міський центр зайнятості, УПСЗН

2012-2013 роки

5.Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

5.1. Забезпечити працевлаштування соціально-незахищенної категорії громадян на заброньовані  та  вільні робочі місця.

Міський центр зайнятості.

2012-2013 роки

5.2. При необхідності та постійному аналізі проводити протягом року додаткове бронювання робочих місць для соціально-незахищеної категорії осіб

Міський центр зайнятості, керівники підприємств

2012-2013 роки

5.3. Організувати роботу щодо професійної орієнтації молоді з метою формування професійних намірів учнів та побудови професійної кар’єри:

- проводити з учнями шкіл групові профінформаційні консультації, профорієнтаційні семінари, професіографічні екскурсії, уроки, тощо;

- організувати для учнів випускних класів тижні, місячники з профорієнтації, Дні відкритих дверей центру зайнятості, Дні  кар’єри, Ярмарки кар’єри, аукціони професій, інші масові заходи;

- запровадити у практику роботи навчальних закладів надання індивідуальних професійних консультацій учням та їх батькам;

- запровадити у практику роботи навчальних закладів професійної освіти проведення семінарів з техніки самостійного пошуку роботи  та побудови професійної кар’єри для учнів та студентів; надавати учням та студентам індивідуальні професійні консультації;

Управління освіти, міський центр зайнятості, навчальні заклади професійної освіти

Постійно

 

5.4. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг інвалідам з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної орієнтації у суспільство

Міський центр зайнятості, УПСЗН, Управління освіти

Постійно

 

5.5. Надавати профорієнтаційні послуги соціально-незахищеним категоріям населення з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці:

-          проводити тематичні семінари для цільових груп населення, в т.ч. із залученням зацікавлених організацій;

-          надавати індивідуальні та психологічні консультації, в т.ч. із залученням спеціалістів зацікавлених організацій

Міський центр зайнятості, УПСЗН

Постійно

 

5.6. Формувати на базі навчальних закладів міста молодіжні трудові загони

Навчальні заклади професійної освіти

2012-2013 роки

5.7. Організація роботи молодіжних трудових загонів та проведення урочистих заходів за підсумками їх роботи

Відділ у справах сім’ї,  молоді  таспорту, навчальні заклади професійної освіти

2012-2013 роки

5.8. Проведення міського етапу  Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

Відділ у справах сім’ї,  молодіта спорту

2012-2013 роки

5.9. З метою забезпечення зайнятості жінок, які мають дітей дошкільного віку, розширити мережу дошкільних закладів (відкриття 2-х груп в ДНЗ №4)

Управління освіти

Січень 2012 року

6.Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців,

прикордонне співробітництво

6.1. При проведенні перевірок дотримання вимог діючого законодавства про працю  суб’єктами підприємницької діяльності перевіряти наявність ліцензії на право працевлаштування на роботу за кордоном

УПСЗН

2012-2013 роки

6.2.Надавати у ЗМІ роз’яснення, спрямовані на запобігання неврегульованої трудової міграції, торгівлі людьми

Міський центр зайнятості, УПСЗН

2012-2013 роки

7.Надання соціальних послуг незайнятим громадянам

та профілактика настання безробіття

7.1. Направлення на виконання оплачуваних громадських робіт 740 чол. - у 2012  та 745 осіб – у 2013 році з числа незайнятого населення. Своєчасне укладання договорів з підприємствами, організаціями та товариствами районів області на виконання таких видів робіт

Міський центр зайнятості, підприємства, установи, організації.

2012-2013 роки

7.2. Сприяння у працевлаштування на вакантні та новостворені робочі місця 1250 незайнятих громадян – у 2012  та 1260 чол. – у 2013 році шляхом удосконалення співпраці з роботодавцями, розширення бази даних вакантних місць та посад.  

Міський центр зайнятості, підприємства, установи , організації

2012-2013 роки

7.3. Підвищення конкурентоспроможності безробітних громадян шляхом організації професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації незайнятого населення у кількості 380 осіб у 2012 році та 385 – у 2013.

Міський центр зайнятості, підприємства, установи, організації, навчальні заклади

2012-2013 роки

7.4. Надання профконсультаційних та профінформаційних послуг пов’язаних з пошуком роботи, у  тому числі за допомогою куточків вільного доступу в Інтернет

Міський центр зайнятості.

Постійно

7.5. Забезпечення роботи „Оперативного офісу” – для зустрічей роботодавця та претендента на вакансію, с числа осіб, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості як шукаючі роботу

Міський центр зайнятості.

Постійно

7.6. Організація масових заходів для незайнятого населення - Ярмарків вакансій, Дня відкритих дверей, Презентацій професій, Презентацій роботодавця, семінарів, тощо.

Міський центр зайнятості, підприємства, установи, організації.

Постійно

 

 

 

Керуючий справами                                                                                              Т.О.Чоломбитько

Тип документу: Рішення виконавчого комітету
Дата: 06.12.2011
Номер документу: 669
Назва документу: Про Програму зайнятості населення м.Рубіжне на 2012-2013 роки

« повернутись до списку документів

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись