Рішення виконавчого комітету №220 «Про офіційний веб-сайт Рубіжанської міської ради у мережі Інтернет»

РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

«___19_»___04___2011р.                    м.Рубіжне                                                        № 220

 

Про офіційний веб-сайт Рубіжанськоїміської ради у мережі Інтернет

 

 

 

 

 

 

      Відповідно до Конституції України, законів України "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про авторське право й суміжні права", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації ", постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади» та з метою вдосконалення функціонування офіційного веб-сайту Рубіжанської міської ради у інформаційній мережі Інтернет, керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Визнати веб-сайт міста Рубіжне за електронною адресою: www.rubizhne.lg.ua – офіційним сайтом Рубіжанської міської ради.

 

2. Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Рубіжанської міської ради у інформаційній мережі Інтернет (далі - Положення), що додається.

 

3. Керівникам відділів, управлінь  та інших виконавчих органів ради, підприємств,      установ та  організацій, що належать до комунальної власності міста:

- визначити відповідальну особу за підготовку або розміщення інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті міської ради, дані про яку (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон) надати керуючому справами виконкому до 30 квітня 2011 року;

 

 

- забезпечувати своєчасне надання матеріалів для наповнення рубрик офіційного веб-сайту міської ради відповідно до Положення;

 

- взяти під персональну відповідальність контроль за змістом, актуальністю та якістю матеріалів, що надаються для розміщення на офіційному веб-сайті міської ради.

 

4. Координацію роботи щодо розміщення інформації та забезпечення програмно-технічної підтримки веб-сайту міської ради покласти на керуючого справами виконавчого комітету Чоломбитько Т.О.

 

5. Доручити керуючому справами виконавчого комітету Чоломбитько Т.О. винести Положення про офіційний веб-сайт Рубіжанської міської ради у інформаційній мережі Інтернет на розгляд сесії міської ради.

 

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

Міськийголова                                                                                К.Г.Козюберда

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток до рішення виконавчого

          комітету   від  ________ 2011   № ___

 

Положення про офіційний веб-сайт Рубіжанської міської ради

у інформаційній мережі Інтернет

 

1. Загальні положення

1.1 Це Положення визначає процедуру та періодичність розміщення на  офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради (далі – веб-сайт) оперативної інформації для інформування населення про найважливіші події у суспільно-політичному, соціальному та  історичному житті міста.

1.2 Офіційний веб-сайт міської ради - це сукупність програмних та апаратних засобів з адресою (http://www.rubizhne.lg.ua) у інформаційній мережі Інтернет, що є офіційним джерелом надання інформації з боку Рубіжанської міської ради та її виконавчих органів.

1.3 Метою функціонування веб-сайту є належна презентація міста у мережі Інтернет, забезпечення громадян необхідною інформацією,  взаємообмін  інформацією  з  органами  державної  влади України та іншими органами місцевого самоврядування з питань,  пов’язаних з діяльністю Рубіжанської міської ради,  інформаційна взаємодія з організаціями світового товариства, громадськістю.

 

2. Класифікація інформаційних матеріалів

 

2.1. Матеріали, що розміщуються на веб-сайті, за періодичністю оновлення розподілені на три категорії:

- статичні;

- динамічні;

- потокові.

2.2. До категорії статичних належать матеріали, які зберігають свою актуальність протягом тривалого часу.

2.3. До категорії динамічних належать матеріали, що актуальні лише протягом тижня з дня оприлюднення. Вони повинні систематично оновлюватись. Для забезпечення оперативності оприлюднення інформації про події, що відбулись, матеріали про проведені заходи надаються протягом трьох календарних днів.

2.4. До категорії потокових матеріалів належать такі, що втрачають актуальність протягом місяця. Їх оновлення здійснюється регулярно. Потокові матеріали зберігаються на веб-сайті до чергового оновлення.

 

3. Інформаційне наповнення:

 

3.1. Інформація, розміщена на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради, повинна включати:

- найменування органу, місцезнаходження;

- структуру міської ради;

- основні завдання відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, а також, прізвища, імена та по  батькові  керівників із телефонами та адресами;

- перелік підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста з прізвищем, ім’ям та по-батьковікерівників, адресами, телефонами;

- перелік питань, які розглядаються на засіданнях сесій міської ради;

- перелік питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету;

- проблеми та напрямки соціально-економічного розвитку міста;

- новини та події, які відбуваються в місті;

- фотогалерею про місто та видатних мешканців;

Інші рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, поданимидо відділуорганізаційної роботи і внутрішньої політики, який має право додавати та змінювати рубрики.

3.2 Інформаційне наповнення веб-сайту здійснюється з матеріалів, підготовлених відділами, управліннямита іншимивиконавчимиорганамиради, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності міста.

3.3 За пропозицією щодо розміщення інформації на веб-сайті міської ради можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, громадські товариства та мешканці міста, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації міста, залученнюінвестицій, висвітленнювизначних подій міста, інформуваннюпро видатних людей міста.

3.4 Матеріали для розміщення на веб-сайті надаються довідділуорганізаційної роботи і внутрішньої політики.

3.5 Інформаційне наповнення основних розділів і контроль за інформацією,що розміщують відповідальніособиза окремий розділ веб-сайту, виконує спеціаліст відділу організаційної роботи і внутрішньої політики, відповідальний за ведення веб-сайту.

3.6. Інформаційне наповнення окремих розділів веб-сайту виконує визначена відповідальна особа, згідно подання керівника відділу, управління  та інших виконавчих органів ради.

3.7. Супроводження веб-сайту виконує спеціаліст відділу АСУ.

 

4. Правила надання інформації:

 

4.1 Інформація повинна подаватися державною,  російською чи іншими мовами.

4.2  Інформація, що надається, повинна бути лаконічною, літературно відредагованою, без орфографічних, граматичних, стилістичних помилок.

Не допускається розміщення на веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством.

4.3. Вимоги до інформаційних матеріалів, призначених для оприлюднення на веб-сайті:

4.3.1. Інформація на веб-сайті розміщується у формі публікацій. Кожна публікація має наступні параметри:

- Назва публікації – бажана кількість символів – не більше 40;

- Тіло публікації – текстово-графічний блок. Може містити відформатовану текстову інформацію, графічні файли, таблиці, діаграми.

Кожна публікація може містити вкладені публікації. Доступ до вкладених публікацій здійснюється за допомогою гіперпосилань.

4.4.  Інформація надається в електронному вигляді на переносних носіях інформації (CD/DVD диски, флеш-карти) із супроводжувальними листами за погодженням заступника міського голови та підписом керівника відділу,управління чи іншоговиконавчогооргануради, іншого суб’єкта, який надає інформацію.

 

5. Склад та періодичність подання інформації для веб–сайту залежить від поточних змін і потреби її поновлення.

 

6. Усі права зберігаються й охороняються у відповідності зі ст. 54 Конституції України, ст.ст. 472-508Цивільного кодексу України та Закону України "Про авторське право й суміжні права".

6.1 Право на зміну структури веб-сайту, використані фотографії, інформаційні матеріалиналежить Рубіжанськійміськійраді.

6.2 Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту Рубіжанської міської ради для подальшого розповсюдження, розміщення  чи  друкування  можливе  тільки з посиланням на адресу першоджерела інформації.

 

Керуючий справами                                      Т.О.Чоломбитько

 

 

Тип документу: Рішення виконавчого комітету
Дата: 19.04.2011
Номер документу: 220
Назва документу: Про офіційний веб-сайт Рубіжанської міської ради у мережі Інтернет

« повернутись до списку документів

Кабінет посадової особи

Особистий кабінет

Ще не зареєстровані? Зареєструватись

Система відновлення пароля

Згадали пароль? Авторизуватись

Ще не зареєстровані? Зареєструватись